Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wyszkaj na mapie

Zobacz atrakcje rejonu

Resize the map
Wyszukaj miejsce
Atrakcje
Szukaj według atrakcji regionu.
Obszar
Wyszukaj według obszaru.
Loading

Kościerzyce to stara wieś, o której pierwsza wzmianka pojawia się już pod koniec XII w. We wsi znajduje się piękny kościół gotycki z przełomu XIV/XV w. z wieżą szachulcową z XVI w. Na sąsiadującym z kościołem cmentarzu znajduje się grób Bertholda Seidela, brata słynnego fotografa- Maxa Seidela. Pochodzący z Kościerzyc p. Seidel miał swoją pracownię fotograficzną we Wrocławiu, a za słynne zdjęcie bocianów na kościele w Kościerzycach otrzymał nagrodę 1000 dolarów i złoty medal podczas międzynarodowego konkursu fotograficznego w Genewie w 1931 r. Warto również dodać, że w tym samym gnieździe, widocznym na konkursowym zdjęciu Maxa Seidela, bociany wysiadywały swoje lęgi jeszcze w początku lat 20…

Ciekawostką jest, że na terenie Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej jest ujęcie wody dla historycznej stolicy Śląska- Wrocławia. Zlokalizowane jest ono w Michałowie w gm. Olszanka jako przepompownia wody prowadzona przez MPWiK Wrocław. Kanały przerzutowe prowadzi wodę z Nysy Kłodzkiej do Michałowa, gdzie przepompowuje się ją do kanału o długości 27 km doprowadzającego wodę do rzeki Oławy. W pobliżu podoławskiej wsi Jaczkowice kanał wpada do Oławy i dalej woda powadzona jest jej nurtem do Wrocławia, do dwóch zakładów wodociągowych – „Mokry Dwór” i „Na Grobli”. Cały kanał powstał w 1971 r. i jest ciekawą budowlą hydrotechniczną. Tereny Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej od zawsze pozostawały w pr…

Nysa Kłodzka początek swój bierze w Kotlinie Kłodzkiej. Przepływa przez Kłodzko, Bardo (gdzie podziwiać można piękny przełom rzeki). Kieruje się dalej do Nysy i płynie łukiem na północny wschód, tworząc w okolicach Głębocka i Krasnej Góry malownicze skarpy dawnej doliny. Dalej toczy swe wody w stronę Lewina Brzeskiego. Kilka kilometrów na północny-wschód od miasta, pod wsią Wronów, Nysa Kłodzka wpada do Odry. Dolina Nysy Kłodzkiej stanowi specjalny obszar siedlisk Natura 2000 pod nazwą Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej. Jest rejonem występowania licznych ptaków lęgowych oraz stanowi miejsce zimowania m.in. kormoranów, żurawi i czapli, w tym czapli białej. Dolina Nysy Kłodzkiej i obszary przyległ…

W parku przy obecnej siedzibie Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” znajduje się odrestaurowany krąg kamienny, który przez lata zapomniany i zarośnięty doczekał się rewitalizacji. Kamienie kręgu upamiętniają poległych mieszkańców Krzyżowic. Na każdym z nich wyryte są nazwiska z datami i nazwami krajów, w których zginęli. Uzupełnienie kręgu stanowią dwujęzyczne tablice (w języku polskim i niemieckim) opisujące historię wsi, jej przedwojennych i powojennych mieszkańców. [gallery columns="4" link="file" size="medium" ids="2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463"] [gallery link="file" colu…

Książę brzeski Jerzy II rozpoczął w roku 1584 budowę drogi z Brzegu do Wrocławia. Jej bieg zlokalizowany miał być w ciągu starej drogi kupieckiej zwanej „Hohe Weg” prowadzącej znad Renu na Ruś Kijowską, Morze Czarne i do Azji. Pomysł księcia nie został jednak zrealizowany, a jedyną jego pamiątka jest postawiony wtedy w podbrzeskiej Brzezinie kamień upamiętniający rozpoczęcie budowy. [gallery link="file" size="medium" ids="2449,2450,2451"] [gallery link="file" columns="1" size="medium" ids="2487"] Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu “Kierunek NOWE FIO” finansowanego  ze środków N…

Teren Stowarzyszenia  "Brzesko-Oławska WIeś Historyczna" to obszar dawnego IV, tzw. brzeskiego okręgu winiarskiego na Śląsku. O bogatej, 600-letniej, historii winiarskiej regionu możemy przeczytać w opisie winnicy "Viadrus", jako jednej z kilku upraw odradzającej się na terenie BOWH. W celu przedstawienia swojej winnicy, oddamy głos jej założycielowi.... "Historia mojej uprawy winorośli sięga lat 80. i sentymentu do ogrodu babci w Brzegu, gdzie na przedwojennym domu i w ogrodzie rosła poniemiecka winorośl o jasnych owocach, dojrzewająca w drugiej połowie września. Smak tej winorośli, a do tego zapach wrześniowych brzoskwiń i orzechów włoskich towarzyszy mi przez całe życie. Dlatego wszys…

Słup milowy stoi przy prywatnej posesji w pobliżu wieży ciśnień. Zabytek uratował znany pasjonat historii Skorogoszczy z tamtejszego Stowarzyszenia „Zielony Most”. Nie jest pewne z jakiego okresu pochodzi słup. Jedno, co wiadomo, to historia poczty na głównym takcie z Wrocławia do Opola, który wiódł przez Brzeg i Lewin Brzeski, łącząc Berlin, Drezno, Wiedeń i Kraków, a datowany jest już na wiek XVI. Słupy milowe służyły do oznaczania odległości na trasach pocztowych biegnących głównymi traktami. Na Śląsku jest to głównie okres XVII i XVIII w. Dawna mila to nieco ponad 9000 m, czyli dystans, jaki można było pokonać pieszo w dwie godziny. Słupy dzieliły się na dystansowe, milowe, półmilowe i ć…

Ścinawa Polska 38a, Oława tel. 71 303 82 91 Marina Oława to obowiązkowe miejsce do odwiedzenia dla wszystkich miłośników śródlądowej żeglugi oraz entuzjastów piękna polskich rzek. Marina Oława w Ścinawie Polskiej koło Oławy jest odrzańską przystanią turystyczną na 213 km rzeki Odra. Na obiekcie znajdują się miejsca cumownicze dla łodzi rezydujących w porcie oraz dla gości żeglujących…

Ścinawa Polska 38a, Oława tel. 71 303 82 91 Tawerna Kapitańska to ekskluzywna restauracja położona w Marine Oława w Ścinawie Polskiej. Oferta poza doskonałą kuchnią obejmuje nocleg oraz wynajem apartamentów kapitańskich i pływających. Jest to wyjątkowe miejsce. Drugiego takiego nie znajdziecie nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również w żadnym innym…

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła pochodzi z XIII w. i został ufundowany przez księcia wrocławskiego Henryka III. Gotycka bryła kształtowała się wskutek kolejnych prac przez następnych blisko 200 lat i ostatecznie ukształtowała się w wieku XV. Z tego okresu pochodzi gotycki mur okalający teren kościoła, przy którym znajduje się krzyż pokutny.  Od XIV do XVI w. świątynia należała do wrocławskich dominikanek, a później została przejęta przez ewangelików, w których rękach pozostała do 1945 r. Kościół i wieś zapisały swoją kartę w historii, gdy 10 kwietnia 1741 r. rozegrała się na okolicznych polach bitwa pod Małujowicami między armią pruską a austriacką, po której to batalii Śląsk przeszedł spod…
Oławy, Odry i Nysy Kłodzkiej

Obręb

Rejon trzech tytułowych dolin rzecznych stanowi sam środek tzw. opolsko-wrocławskiego obszaru ciepła na Nizinie Śląskiej, która jest regionem o najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych w kraju. Klimat kształtowany jest tu przez wpływy atlantyckich mas powietrza, co powoduje, że zimy są krótkie i łagodne (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia to -0,7, -0,8 st.C), wiosna jest wczesna, lato słoneczne, podobnie jak i i jesień, która jest długa i ciepła.

Bliskość Sudetów stanowi, że obszar Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej leży w tzw. cieniu opadowym Sudetów, co zmniejsza ilość opadów, których większość zbierana jest przez góry, a ponadto podczas miesięcy zimowych często daje o sobie znać fen, czyli ciepły, sudecki wiatr. Dolina Odry wpływa korzystnie na klimat regionu, kierując szerokim pasem wzdłuż swojego biegu ciepłe powietrze zarówno z zachodu, jak i z południa, od Kotliny Wiedeńskiej, Doliną Morawy ku Bramie Morawskiej i dalej między Sudetami Wschodnimi a Doliną Odry. Powoduje to korzystne warunki dla rolnictwa i sadownictwa, ponieważ okres wegetacyjny trwa ponad 230 dni. Obszar Doliny Oławy, Nysy Kłodzkiej i Doliny Odry jest zatem uprzywilejowany termicznie, a średnia temperatura roczna przekracza 9,0 st.C.

Michałów1(1)
Niezwykły rejon turystyczny

Historia

Teren działalności „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” to ziemia zabytków. Począwszy od dawnych grodzisk ledwie widocznych obecnie w terenie, jak Zawadno w ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, czy znany gród Ryczyn, po piękne pałace i zamki (pałac von Beessów w Lewinie Brzeskim, pałac w Sulisławiu, pałac w Oleśnicy Małej, zamek w Kopicach). Szereg zabytków sakralnych stanowi bogactwo tej ziemi w skali kraju (gotyckie kościoły wiejskie), ale i europejskiej („Szlak polichromii brzeskich”). Wzdłuż dolin rzecznych sytuowały się niegdyś osady Celtów, Germanów, Słowian, z których wyrosły dzisiejsze wsie i miasteczka. W tych ciemnych i tajemniczych lasach stare drzewostany widziały tabory husytów łupiących Śląsk, czy bandy raubritterów, rycerzy-rozbójników napadających możnych i kupców. To ziemia, mimo piękna, ciężko doświadczona przez historię.

Tędy maszerowały i zmagały się ze sobą wojska przeróżnych armii maszerujących podczas wojny trzydzistoletnej, wojen śląskich, kampanii napoleońskich i zmagań II W. Ś. Do tego dodajmy tajemnicze krzyże pojednania, które jako zabytki śląskiej jurysdykcji karnej stanowią ewenement na ziemiach polskich, a mamy obraz nieoszlifowanego szlachetnego kamienia, który czeka tylko, by stać się perłą tyrystyki krajoznawczej.

Niewątpliwym skarbem obszaru „Brzesko_Oławskiej Wsi Historycznej” jest przyroda. Tu, wśród dolin rzecznych stanowiących same w sobie urokliwe miejsca do turystyki  i aktywności sportowej (spływy kajakowe), bogactwo przyrody dopełniają lasy wilgotne, jak grądy i łęgi odrzańskie oraz dąbrowy, lasy bukowe będące pozostałością prastarej Puszczy Śląskiej.

Lasy ze swoimi pomnikowymi drzewostanami oraz doliny rzek i potoków są ostoją dzikiej zwierzyny, owadów i roślin, których znaczna część objęta jest ochroną gatunkową. W ostatnich latach mamy natomiast zwiększającą się populację gości z południa Europy, czyli modliszki i pająka kolczaka zbrojnego oraz czaple białe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT