Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wyszkaj na mapie

Zobacz atrakcje rejonu

Resize the map
Wyszukaj miejsce
Atrakcje
Szukaj według atrakcji regionu.
Obszar
Wyszukaj według obszaru.
Loading

Kąpielisko zlokalizowane jest w wyrobisku pożwirowym w Lewinie Brzeskim przy ul. Nysańskiej. Piaszczysta plaża, kąpielisko oraz dostępna infrastruktura wykorzystywane są rekreacyjnie przez mieszkańców gminy Lewin Brzeski, a także pobliskich gmin: Brzeg, Niemodlin oraz Grodków. Teren posiada dodatkowe atrakcje tj. 126 metrowy pomost, boisko, plac zabaw dla dzieci, drewniana wiata, zewnętrzna siłownia oraz skatepark. W okresie letnim dostępna jest baza gastronomiczna, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy zatrudnieni przez gminę. Projekt przebudowy plaży został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów…

Wieś w Dolinie Nysy Kłodzkiej, która niegdyś funkcjonowała na prawach miasta. Michałów jest gniazdem rodowym starego i bardzo wpływowego śląskiego rodu Pogorzelów herbu Grzymała. Byli oni zaufanymi sojusznikami książąt śląskich, a najsłynniejszym z nich był pochodzący z Pogorzeli, sąsiedniej wsi należącej do rodziny - Przecław z Pogorzeli, biskup wrocławski. Panowie z Michałowa posiadali przez stulecia szereg dóbr, a przyjmuje się, że w XIII w. założyli również swoje prywatne lokacje, czyli Grodków i Lewin Brzeski, co samo mówi o ich potędze w czasach średniowiecza. Po wygaśnięciu rodu wieś przechodziła w ręce innych, bogatych panów. Dzisiaj możemy podziwiać w niej dwa zabytkowe kościoły, z …

Wyniosłe wzgórze robi szczególne wrażenie podczas podróży drogą gminną Michałów-Pogorzela. Wznosząc się na 180 m.n.p.m. stanowi jedno z najwyższych wzniesień Wału Łosiowskiego, który ciągnie się od Doliny Odry w okolicach Zwanowic przez Łosiów, a dalej wynosi się nad Dolinę Nysy Kłodzkiej przez Nową Wieś Małą, Jasionę do Michałowa. Wzgórze Wisielców (na dawnych mapach pod niemiecką nazwą „Galgenber”) było, wg niepotwierdzonych danych, miejscem straceń łotrów i bandytów grasujących po okolicy podczas zawieruchy wojny trzydziestoletniej i tuż po niej. Kto nie wierzy, niech odważy się stanąć o północy w noc pełni Księżyca.

Jadąc DK 94 Brzeg-Oława, widzimy po prawej stronie, przed wsią Gać, cztery sosny, które wskazują miejsce katastrofy lotniczej z 1913 r. Wtedy to, 4 września 1913 r., podczas wielkich manewrów niemieckiej armii na Śląsku w setną rocznicę wojny z Napoleonem (1813 r.), w trakcie wykonywania lotu ćwiczebnego zginęli porucznik von Eckenbrecher (18 Regiment Dragonów) i porucznik Prins (83 Regiment Piechoty). Do dzisiaj tragedię upamiętnia głaz z inskrypcją w języku niemieckim, ale też pamiętają o tym piloci przelatujący nad punktem, którzy w geście pozdrowienia pokiwają skrzydłami swoich maszyn.…

Stowarzyszenie "W ogrodzie Viadrusa" Oldrzyszowice 94 49-340 Lewin Brzeski…

Ratusz Lewin Brzeski…

Kościół Rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Jadwigi w Michałowie. …

Krzyż pokutny w Lewinie Brzeskim znajduje się na obrzeżach miasta, w starorzeczu Nysy Kłodzkiej przy dawnym trakcie morawskim (droga do Michałowa). Widniejąca na nim data to 15.04.1617 r. lub 1677 r (nieczytelny zapis). Inskrypcja na krzyżu mówi, że "15 kwietnia 1617? (1677?) roku został w tym miejscu zakłuty bez powodu George Friedrich Brandtner, młodzieniec mający lat 20 i pół, przez mordercę Georga ... rodem z Saksonii." . Nie ma tu nazwiska mordercy, które zostało zatarte jeszcze w okresie, gdy tragedia ta była żywa wśród lokalnej społeczności. Krzyż jest z czasów o wiele późniejszych od średniowiecznej praktyki zawierania umów pojednania między zabójcą a rodziną ofiary, a  w efek…
Oławy, Odry i Nysy Kłodzkiej

Obręb

Rejon trzech tytułowych dolin rzecznych stanowi sam środek tzw. opolsko-wrocławskiego obszaru ciepła na Nizinie Śląskiej, która jest regionem o najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych w kraju. Klimat kształtowany jest tu przez wpływy atlantyckich mas powietrza, co powoduje, że zimy są krótkie i łagodne (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia to -0,7, -0,8 st.C), wiosna jest wczesna, lato słoneczne, podobnie jak i i jesień, która jest długa i ciepła.

Bliskość Sudetów stanowi, że obszar Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej leży w tzw. cieniu opadowym Sudetów, co zmniejsza ilość opadów, których większość zbierana jest przez góry, a ponadto podczas miesięcy zimowych często daje o sobie znać fen, czyli ciepły, sudecki wiatr. Dolina Odry wpływa korzystnie na klimat regionu, kierując szerokim pasem wzdłuż swojego biegu ciepłe powietrze zarówno z zachodu, jak i z południa, od Kotliny Wiedeńskiej, Doliną Morawy ku Bramie Morawskiej i dalej między Sudetami Wschodnimi a Doliną Odry. Powoduje to korzystne warunki dla rolnictwa i sadownictwa, ponieważ okres wegetacyjny trwa ponad 230 dni. Obszar Doliny Oławy, Nysy Kłodzkiej i Doliny Odry jest zatem uprzywilejowany termicznie, a średnia temperatura roczna przekracza 9,0 st.C.

Michałów1(1)
Niezwykły rejon turystyczny

Historia

Teren działalności „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” to ziemia zabytków. Począwszy od dawnych grodzisk ledwie widocznych obecnie w terenie, jak Zawadno w ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, czy znany gród Ryczyn, po piękne pałace i zamki (pałac von Beessów w Lewinie Brzeskim, pałac w Sulisławiu, pałac w Oleśnicy Małej, zamek w Kopicach). Szereg zabytków sakralnych stanowi bogactwo tej ziemi w skali kraju (gotyckie kościoły wiejskie), ale i europejskiej („Szlak polichromii brzeskich”). Wzdłuż dolin rzecznych sytuowały się niegdyś osady Celtów, Germanów, Słowian, z których wyrosły dzisiejsze wsie i miasteczka. W tych ciemnych i tajemniczych lasach stare drzewostany widziały tabory husytów łupiących Śląsk, czy bandy raubritterów, rycerzy-rozbójników napadających możnych i kupców. To ziemia, mimo piękna, ciężko doświadczona przez historię.

Tędy maszerowały i zmagały się ze sobą wojska przeróżnych armii maszerujących podczas wojny trzydzistoletnej, wojen śląskich, kampanii napoleońskich i zmagań II W. Ś. Do tego dodajmy tajemnicze krzyże pojednania, które jako zabytki śląskiej jurysdykcji karnej stanowią ewenement na ziemiach polskich, a mamy obraz nieoszlifowanego szlachetnego kamienia, który czeka tylko, by stać się perłą tyrystyki krajoznawczej.

Niewątpliwym skarbem obszaru „Brzesko_Oławskiej Wsi Historycznej” jest przyroda. Tu, wśród dolin rzecznych stanowiących same w sobie urokliwe miejsca do turystyki  i aktywności sportowej (spływy kajakowe), bogactwo przyrody dopełniają lasy wilgotne, jak grądy i łęgi odrzańskie oraz dąbrowy, lasy bukowe będące pozostałością prastarej Puszczy Śląskiej.

Lasy ze swoimi pomnikowymi drzewostanami oraz doliny rzek i potoków są ostoją dzikiej zwierzyny, owadów i roślin, których znaczna część objęta jest ochroną gatunkową. W ostatnich latach mamy natomiast zwiększającą się populację gości z południa Europy, czyli modliszki i pająka kolczaka zbrojnego oraz czaple białe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2020. All rights reserved. | Blosom.IT