Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wyszkaj na mapie

Zobacz atrakcje rejonu

Resize the map
Wyszukaj miejsce
Atrakcje
Szukaj według atrakcji regionu.
Obszar
Wyszukaj według obszaru.
Loading

Teren Stowarzyszenia  "Brzesko-Oławska WIeś Historyczna" to obszar dawnego IV, tzw. brzeskiego okręgu winiarskiego na Śląsku. O bogatej, 600-letniej, historii winiarskiej regionu możemy przeczytać w opisie winnicy "Viadrus", jako jednej z kilku upraw odradzającej się na terenie BOWH. W celu przedstawienia swojej winnicy, oddamy głos jej założycielowi.... "Historia mojej uprawy winorośli sięga lat 80. i sentymentu do ogrodu babci w Brzegu, gdzie na przedwojennym domu i w ogrodzie rosła poniemiecka winorośl o jasnych owocach, dojrzewająca w drugiej połowie września. Smak tej winorośli, a do tego zapach wrześniowych brzoskwiń i orzechów włoskich towarzyszy mi przez całe życie. Dlatego wszys…

Słup milowy stoi przy prywatnej posesji w pobliżu wieży ciśnień. Zabytek uratował znany pasjonat historii Skorogoszczy z tamtejszego Stowarzyszenia „Zielony Most”. Nie jest pewne z jakiego okresu pochodzi słup. Jedno, co wiadomo, to historia poczty na głównym takcie z Wrocławia do Opola, który wiódł przez Brzeg i Lewin Brzeski, łącząc Berlin, Drezno, Wiedeń i Kraków, a datowany jest już na wiek XVI. Słupy milowe służyły do oznaczania odległości na trasach pocztowych biegnących głównymi traktami. Na Śląsku jest to głównie okres XVII i XVIII w. Dawna mila to nieco ponad 9000 m, czyli dystans, jaki można było pokonać pieszo w dwie godziny. Słupy dzieliły się na dystansowe, milowe, półmilowe i ć…

Ścinawa Polska 38a, Oława tel. 71 303 82 91 Marina Oława to obowiązkowe miejsce do odwiedzenia dla wszystkich miłośników śródlądowej żeglugi oraz entuzjastów piękna polskich rzek. Marina Oława w Ścinawie Polskiej koło Oławy jest odrzańską przystanią turystyczną na 213 km rzeki Odra. Na obiekcie znajdują się miejsca cumownicze dla łodzi rezydujących w porcie oraz dla gości żeglujących…

Ścinawa Polska 38a, Oława tel. 71 303 82 91 Tawerna Kapitańska to ekskluzywna restauracja położona w Marine Oława w Ścinawie Polskiej. Oferta poza doskonałą kuchnią obejmuje nocleg oraz wynajem apartamentów kapitańskich i pływających. Jest to wyjątkowe miejsce. Drugiego takiego nie znajdziecie nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również w żadnym innym…

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła pochodzi z XIII w. i został ufundowany przez księcia wrocławskiego Henryka III. Gotycka bryła kształtowała się wskutek kolejnych prac przez następnych blisko 200 lat i ostatecznie ukształtowała się w wieku XV. Z tego okresu pochodzi gotycki mur okalający teren kościoła, przy którym znajduje się krzyż pokutny.  Od XIV do XVI w. świątynia należała do wrocławskich dominikanek, a później została przejęta przez ewangelików, w których rękach pozostała do 1945 r. Kościół i wieś zapisały swoją kartę w historii, gdy 10 kwietnia 1741 r. rozegrała się na okolicznych polach bitwa pod Małujowicami między armią pruską a austriacką, po której to batalii Śląsk przeszedł spod…

Grodków jest jednym z niewielu miast na Śląsku, gdzie zachowały się w pewnej części mury obronne i baszty. Obecnie mury otaczają miasto od wschodu, od zrujnowanego dawnego kościoła ewangelickiego wzdłuż promenady przez teren przy ul. Elsnera i Bramie Lewińskiej do okolic marketu „Biedronka”. W północnej i południowej części widoczne są jedynie fragmentarycznie. Od zachodu zachowała się ich większa  część od Bramy Ziębickiej przy ul. Warszawskiej, dalej wzdłuż promenady w kierunku południowym. Miasto powstało z osady na szlaku do Nysy. W roku 1210 pojawia się pierwsza wzmianka o sąsiednim Starym Grodkowie. Istnieje teza mówiąca, że Grodków (podobnie jak sąsiedni Lewin Brzeski) była osadą, póź…

Krzyż znajduje się przy gotyckim murze kościoła św. Archanioła. Zabójstwa dokonał rycerz Lorenc Rorawe w roku 1449, czego dowodzić ma umowa kompozycyjna zawarta w tym roku w Otmuchowie. Sam kościół wzmiankowany jest w XIV w. jako nadanie panów z Pogorzeli. Wielokrotnie przebudowany. Obecny, barokowy kształt uzyskał po przebudowie w 1766 r., co było prawdopodobnie wynikiem niszczącego świątynię pożaru. Kościół posiada bogate wyposażenie wnętrz, od gotyckich drzwi przez elementy renesansowe, barokowe i klasycystyczne.  Zachowały się natomiast relikty gotyckiej murarki w dolnych partiach murów kościelnych. [gallery link="file" size="large" ids="2018,2019,2020"] Więcej o śladach dawnej jurysdykc…

Świątynia w Krzyżowicach powstała w połowie XV w. , jednak wzmianka o pierwszej kaplicy pojawia się już w 1376 r. Fundatorami kościoła był znany ród Pogorzelów (von Pogarell), jednakże budowa nie wyszła poza gotyckie prezbiterium spełniające funkcje sakralne. W pierwszej połowie XVI w. świątynię przejęli protestanci. Wkrótce dobudowano nawę w konstrukcji szachulcowej i wieżę. Obiekt był wielokrotnie przebudowywano na przestrzeni kolejnych stuleci. Wyposażenie kościoła to m.in. ambona z XVII w., barokowa chrzcielnica, a także barokowe organy z warsztatu Johanna Schefflera (twórcy organów zamku brzeskiego czy kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu). Do roku 1945 pozostał w ręku ewangelików, o…

"Świat alpak" Młodoszowice 65 49-200 Młodoszowice tel. 505 310 997 swiatalpak@gmail.com https://www.facebook.com/swiatalpak/ Młodoszowice, niewielka wieś w gminie Grodków  może się pochwalić zabytkowym kościołem z XV-XVI w. pw. św. Marcina Biskupa oraz niesamowitym miejscem, w którym możemy odpocząć z ....alpakami. …

Opisując atrakcje naszego regionu nie sposób nie wspomnieć o ruinach pałacu w Kopicach. Znany również  jako "pałac na wodzie", gdyż otoczony był z trzech stron rozległymi stawami, z 54 hektarowym parkiem, powstał w XIX wieku. Kompleks wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego (zespół pałacowy, XIX:-pałac (ruina), nr rej.: 725/64 z 14.03.1964-park, nr rej.: 65/81 z 15.07.1981-kaplica grobowa Schaffgotschów, w parku, 2 poł. XIX, nr rej.: 1996/73 z 30.01.1973-folwark, nr rej.: 1941/69 z 1.02.1969:-budynek mieszkalno-administracyjny-spichrz (większy)-spichrz (mniejszy)-dom mieszkalny i wozownia). Historia pałacu smuci niejednego amatora ciekawych miejsc. Nie dziwi zat…
Oławy, Odry i Nysy Kłodzkiej

Obręb

Rejon trzech tytułowych dolin rzecznych stanowi sam środek tzw. opolsko-wrocławskiego obszaru ciepła na Nizinie Śląskiej, która jest regionem o najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych w kraju. Klimat kształtowany jest tu przez wpływy atlantyckich mas powietrza, co powoduje, że zimy są krótkie i łagodne (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia to -0,7, -0,8 st.C), wiosna jest wczesna, lato słoneczne, podobnie jak i i jesień, która jest długa i ciepła.

Bliskość Sudetów stanowi, że obszar Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej leży w tzw. cieniu opadowym Sudetów, co zmniejsza ilość opadów, których większość zbierana jest przez góry, a ponadto podczas miesięcy zimowych często daje o sobie znać fen, czyli ciepły, sudecki wiatr. Dolina Odry wpływa korzystnie na klimat regionu, kierując szerokim pasem wzdłuż swojego biegu ciepłe powietrze zarówno z zachodu, jak i z południa, od Kotliny Wiedeńskiej, Doliną Morawy ku Bramie Morawskiej i dalej między Sudetami Wschodnimi a Doliną Odry. Powoduje to korzystne warunki dla rolnictwa i sadownictwa, ponieważ okres wegetacyjny trwa ponad 230 dni. Obszar Doliny Oławy, Nysy Kłodzkiej i Doliny Odry jest zatem uprzywilejowany termicznie, a średnia temperatura roczna przekracza 9,0 st.C.

Michałów1(1)
Niezwykły rejon turystyczny

Historia

Teren działalności „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” to ziemia zabytków. Począwszy od dawnych grodzisk ledwie widocznych obecnie w terenie, jak Zawadno w ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, czy znany gród Ryczyn, po piękne pałace i zamki (pałac von Beessów w Lewinie Brzeskim, pałac w Sulisławiu, pałac w Oleśnicy Małej, zamek w Kopicach). Szereg zabytków sakralnych stanowi bogactwo tej ziemi w skali kraju (gotyckie kościoły wiejskie), ale i europejskiej („Szlak polichromii brzeskich”). Wzdłuż dolin rzecznych sytuowały się niegdyś osady Celtów, Germanów, Słowian, z których wyrosły dzisiejsze wsie i miasteczka. W tych ciemnych i tajemniczych lasach stare drzewostany widziały tabory husytów łupiących Śląsk, czy bandy raubritterów, rycerzy-rozbójników napadających możnych i kupców. To ziemia, mimo piękna, ciężko doświadczona przez historię.

Tędy maszerowały i zmagały się ze sobą wojska przeróżnych armii maszerujących podczas wojny trzydzistoletnej, wojen śląskich, kampanii napoleońskich i zmagań II W. Ś. Do tego dodajmy tajemnicze krzyże pojednania, które jako zabytki śląskiej jurysdykcji karnej stanowią ewenement na ziemiach polskich, a mamy obraz nieoszlifowanego szlachetnego kamienia, który czeka tylko, by stać się perłą tyrystyki krajoznawczej.

Niewątpliwym skarbem obszaru „Brzesko_Oławskiej Wsi Historycznej” jest przyroda. Tu, wśród dolin rzecznych stanowiących same w sobie urokliwe miejsca do turystyki  i aktywności sportowej (spływy kajakowe), bogactwo przyrody dopełniają lasy wilgotne, jak grądy i łęgi odrzańskie oraz dąbrowy, lasy bukowe będące pozostałością prastarej Puszczy Śląskiej.

Lasy ze swoimi pomnikowymi drzewostanami oraz doliny rzek i potoków są ostoją dzikiej zwierzyny, owadów i roślin, których znaczna część objęta jest ochroną gatunkową. W ostatnich latach mamy natomiast zwiększającą się populację gości z południa Europy, czyli modliszki i pająka kolczaka zbrojnego oraz czaple białe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT