Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wyszkaj na mapie

Zobacz atrakcje rejonu

Resize the map
Wyszukaj miejsce
Atrakcje
Szukaj według atrakcji regionu.
Obszar
Wyszukaj według obszaru.
Loading

Gotycki kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej (niegdyś pw. św. Michała) w Gierszowicach widzimy w centrum wsi,  po prawej stronie jadąc od DK 94. Jest to  jeden z cenniejszych zabytków powiatu brzeskiego. Budowla gotycka, podobnie jak okalający ją mur, datowana na ok. 1300 r. Fundatorami budowy są zapewne Pogorzelowie, potężny ród śląski z niedalekich Michałowa i Pogorzeli, do których należała wieś. Od XVI w do końca II W. Ś. świątynia należał do protestantów. Wnętrza kościoła kryją przekrój architektury z różnych wieków, ale do najcenniejszych i najciekawszych zalicza się wczesnogotycki portal i chrzcielnice z XV w. Prawdziwym skarbem byłoby odkrycie tynku i odsłonięcie spod niego gotyckic…

Wyjeżdżając z Wronowa w kierunku północnym, w stronę Zawadna, mijamy po lewej stronie stary, ewangelicki cmentarz, którego początki sięgają XVIII w. Ewangelicy z Wronowa należeli do parafii w Lewinie Brzeskim. Wśród resztek nagrobków mieszkańców wsi odnajdziemy również na płytach nagrobnych nazwiska rodu von Salscha, dawnych właścicieli wsi i pałacu. Płyty nagrobne z  XX w. noszą podpis kamieniarza Mendlara z Brzegu. W chwili obecnej teren cmentarza jest mocno zaniedbany i zarośnięty przez krzaki, które zasłaniają widok z drogi oraz utrudniają przejście na cmentarz. Widoczne są jednak ślady pamięci o zmarłych, chociażby poprzez palenie zniczy w okresie obchodów uroczystości Wszystkich Święty…

Przemierzając drogę od Wronowa w kierunku rozwidlenia dróg na Różynę i Kopanie,  idziemy w stronę tej drugi wsi, nadal wzdłuż Doliny Nysy Kłodzkiej. Mamy tu możliwość podziwiania alei dębów, których duża część to pomniki przyrody w wieku ponad 210 lat, ale i sędziwych akacji przeplatających swe gałęzie z dębami. Stare, wielkie drzewa o konarach potarganych przez wiatry i pniach potrzaskanych przez pioruny wzbudzają niesamowite wrażenie. Aleja zlokalizowana jest na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego tuż przy obszarze chronionym Natura 2000 Grądy Odrzańskie. Droga leśna oznakowana jest jako odnoga szlaku św. Jakuba, tzw. „Nyska Droga św. Jakuba” (prowadzi od Głuchołaz do Nysy, dalej do…

Plac zabaw, Akacjowa 2A, 49-318 Skarbimierz Osiedle   W centralnej części Skarbimierza Os., vis à vis osiedla przy ulicy Akacjowej, znajduje się najbardziej oblegane miejsce Skarbimierza - plac zabaw. Plac jest ogrodzony, posiada regulamin umieszczony przy bramce wejściowej.   [gallery size="medium" link="file" ids="1517,1518,1519"]    …

Krzyż pokutny znajdujemy po lewej stronie starej drogi z Wronowa do Kopani, wzdłuż której podziwiać możemy aleję wiekowych dębów szypułkowych (grupowy pomnik przyrody 15 drzew). Nie ma informacji historycznych, kto był sprawcą zbrodni, kto ofiarą. Jedyne wzmianki znajdujemy w  legendzie. Jest to jeden z kilku przykładów stanowiący zabytek średniowiecznej jurysdykcji karnej na Ziemi Brzeskiej. [gallery size="medium" link="file" ids="1461,1460,1459"]    …

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Brzesko - Oławska Wieś Historyczna Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka Tel./Fax: 77 412 90 21 e-mail: biuro@wieshistoryczna.pl     Lokalna Grupa Działania „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” powstała w 2006 r. w ramach: „Programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim” i aktywizowania lokalnych mieszkańców terenów wiejskich. Założycielami Stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy poszczególnych Gmin. Lokalna Grupa Działania została zarejes…

Kąpielisko zlokalizowane jest w wyrobisku pożwirowym w Lewinie Brzeskim przy ul. Nysańskiej. Piaszczysta plaża, kąpielisko oraz dostępna infrastruktura wykorzystywane są rekreacyjnie przez mieszkańców gminy Lewin Brzeski, a także pobliskich gmin: Brzeg, Niemodlin oraz Grodków. Teren posiada dodatkowe atrakcje tj. 126 metrowy pomost, boisko, plac zabaw dla dzieci, drewniana wiata, zewnętrzna siłownia oraz skatepark. W okresie letnim dostępna jest baza gastronomiczna, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy zat…

Wieś w Dolinie Nysy Kłodzkiej, która niegdyś funkcjonowała na prawach miasta. Michałów jest gniazdem rodowym starego i bardzo wpływowego śląskiego rodu Pogorzelów herbu Grzymała. Byli oni zaufanymi sojusznikami książąt śląskich, a najsłynniejszym z nich był pochodzący z Pogorzeli, sąsiedniej wsi należącej do rodziny - Przecław z Pogorzeli, biskup wrocławski. Panowie z Michałowa posiadali przez stulecia szereg dóbr, a przyjmuje się, że w XIII w. założyli również swoje prywatne lokacje, czyli Grodków i Lewin Brzeski, co samo mówi o ich potędze w czasach średniowiecza. Po wygaśnięciu rodu wieś przechodziła w ręce innych, bogatych panów. Dzisiaj możemy podziwiać w niej dwa zabytkowe kościoły, z …
Oławy, Odry i Nysy Kłodzkiej

Obręb

Rejon trzech tytułowych dolin rzecznych stanowi sam środek tzw. opolsko-wrocławskiego obszaru ciepła na Nizinie Śląskiej, która jest regionem o najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych w kraju. Klimat kształtowany jest tu przez wpływy atlantyckich mas powietrza, co powoduje, że zimy są krótkie i łagodne (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia to -0,7, -0,8 st.C), wiosna jest wczesna, lato słoneczne, podobnie jak i i jesień, która jest długa i ciepła.

Bliskość Sudetów stanowi, że obszar Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej leży w tzw. cieniu opadowym Sudetów, co zmniejsza ilość opadów, których większość zbierana jest przez góry, a ponadto podczas miesięcy zimowych często daje o sobie znać fen, czyli ciepły, sudecki wiatr. Dolina Odry wpływa korzystnie na klimat regionu, kierując szerokim pasem wzdłuż swojego biegu ciepłe powietrze zarówno z zachodu, jak i z południa, od Kotliny Wiedeńskiej, Doliną Morawy ku Bramie Morawskiej i dalej między Sudetami Wschodnimi a Doliną Odry. Powoduje to korzystne warunki dla rolnictwa i sadownictwa, ponieważ okres wegetacyjny trwa ponad 230 dni. Obszar Doliny Oławy, Nysy Kłodzkiej i Doliny Odry jest zatem uprzywilejowany termicznie, a średnia temperatura roczna przekracza 9,0 st.C.

Michałów1(1)
Niezwykły rejon turystyczny

Historia

Teren działalności „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” to ziemia zabytków. Począwszy od dawnych grodzisk ledwie widocznych obecnie w terenie, jak Zawadno w ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, czy znany gród Ryczyn, po piękne pałace i zamki (pałac von Beessów w Lewinie Brzeskim, pałac w Sulisławiu, pałac w Oleśnicy Małej, zamek w Kopicach). Szereg zabytków sakralnych stanowi bogactwo tej ziemi w skali kraju (gotyckie kościoły wiejskie), ale i europejskiej („Szlak polichromii brzeskich”). Wzdłuż dolin rzecznych sytuowały się niegdyś osady Celtów, Germanów, Słowian, z których wyrosły dzisiejsze wsie i miasteczka. W tych ciemnych i tajemniczych lasach stare drzewostany widziały tabory husytów łupiących Śląsk, czy bandy raubritterów, rycerzy-rozbójników napadających możnych i kupców. To ziemia, mimo piękna, ciężko doświadczona przez historię.

Tędy maszerowały i zmagały się ze sobą wojska przeróżnych armii maszerujących podczas wojny trzydzistoletnej, wojen śląskich, kampanii napoleońskich i zmagań II W. Ś. Do tego dodajmy tajemnicze krzyże pojednania, które jako zabytki śląskiej jurysdykcji karnej stanowią ewenement na ziemiach polskich, a mamy obraz nieoszlifowanego szlachetnego kamienia, który czeka tylko, by stać się perłą tyrystyki krajoznawczej.

Niewątpliwym skarbem obszaru „Brzesko_Oławskiej Wsi Historycznej” jest przyroda. Tu, wśród dolin rzecznych stanowiących same w sobie urokliwe miejsca do turystyki  i aktywności sportowej (spływy kajakowe), bogactwo przyrody dopełniają lasy wilgotne, jak grądy i łęgi odrzańskie oraz dąbrowy, lasy bukowe będące pozostałością prastarej Puszczy Śląskiej.

Lasy ze swoimi pomnikowymi drzewostanami oraz doliny rzek i potoków są ostoją dzikiej zwierzyny, owadów i roślin, których znaczna część objęta jest ochroną gatunkową. W ostatnich latach mamy natomiast zwiększającą się populację gości z południa Europy, czyli modliszki i pająka kolczaka zbrojnego oraz czaple białe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT