Plaża w Lewinie Brzeskim

Kąpielisko zlokalizowane jest w wyrobisku pożwirowym w Lewinie Brzeskim przy ul. Nysańskiej. Piaszczysta plaża, kąpielisko oraz dostępna infrastruktura wykorzystywane są rekreacyjnie przez mieszkańców gminy Lewin Brzeski, a także pobliskich gmin: Brzeg, Niemodlin oraz Grodków. Teren posiada dodatkowe atrakcje tj. 126 metrowy pomost, boisko, plac zabaw dla dzieci, drewniana wiata, zewnętrzna siłownia oraz skatepark. W okresie letnim dostępna jest baza gastronomiczna, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy zatrudnieni przez gminę. Projekt przebudowy plaży został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w celu: Propagowania zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia i stanu środowiska na obszarach rybackich przy wykorzystaniu środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Zadanie realizowane jest ze środków unijnych i środków budżetowych Gminy.

 

 

 

Napisz swój komentarz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT