“700 lat tradycji winiarskich na terenie Brzegu i Ziemi Brzeskiej”

Nareszcie dotarła do Brzegu z wrocławskiej drukarni i dzisiaj odebraliśmy nasze opracowanie pt.”Historia winiarstwa na terenie Brzegu, Ziemi Brzeskiej i okolic”. Serdecznie dziękujemy Panu Dariusz Byczkowski , Dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu za życzliwość i przychylność w realizacji naszego projektu (mogliśmy korzystać z zasobów map muzealnego archiwum). Dziękujemy również Pani Małgorzacie Młynarskiej, Kustosz Muzeum, za konsultację historyczną.
Jesteśmy wdzięczni Panu Dariuszowi Byczkowskiemu- Dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz Panu Jacek Monkiewicz, Staroście Powiat Brzeski za objęcie honorowym patronatem naszego opracowania i grantu.
Dziękujemy również za współpracę Studio Art w Brzegu Iwona Wojtycza-Fronckiewicz i Tomasz Fronckiewicz (skład i opracowanie graficzne).
Tym samym, niemal dokładnie w 720 lat od pierwszej, znanej wzmianki nt. winiarstwa na terenie Ziemi Brzeskiej z 8 listopada 1302 r., kończymy nasz grant pn. “700 lat tradycji winiarskich na terenie Brzegu i Ziemi Brzeskiej”. W jego ramach w sierpniu odbyła się degustacja i warsztaty winiarskie w Winnica Jania w Krzyżowicach oraz prelekcja historyczna w Brzegu z rozdaniem sadzonek winorośli.
Opracowanie będzie zapewne przyczynkiem do dalszych działań i projektów winiarskich i historycznych realizowanych dla naszego Brzegu i Ziemi Brzeskiej.

Zadanie finansowane ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu KIERUNEK NOWE FIO finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021 – 2030.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT