Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Zapraszamy na “I charytatywną wyPSIEdaż garażową”

“𝕀 𝕔𝕙𝕒𝕣𝕪𝕥𝕒𝕥𝕪𝕨𝕟𝕒 𝕨𝕪ℙ𝕊𝕀𝔼𝕕𝕒𝕫̇ 𝕘𝕒𝕣𝕒𝕫̇𝕠𝕨𝕒”- 𝟙𝟚 𝕤𝕚𝕖𝕣𝕡𝕟𝕚𝕒 𝕓𝕣. 𝕘𝕠𝕕𝕫. 𝟙𝟜.𝟘𝟘-𝟙𝟠.𝟘𝟘 – 𝕤́𝕨𝕚𝕖𝕥𝕝𝕚𝕔𝕒 𝕨𝕚𝕖𝕛𝕤𝕜𝕒 𝕨 𝕆𝕝𝕕𝕣𝕫𝕪𝕤𝕫𝕠𝕨𝕚𝕔𝕒𝕔𝕙. 𝑻𝒐 𝒑𝒊𝒆𝒓𝒘𝒔𝒛𝒆 𝒕𝒆𝒈𝒐 𝒕𝒚𝒑𝒖 𝒘𝒚𝒅𝒂𝒓𝒛𝒆𝒏𝒊𝒆 𝒘 𝒑𝒐𝒘𝒊𝒆𝒄𝒊𝒆 𝒃𝒓𝒛𝒆𝒔𝒌𝒊𝒎 (𝒂 𝒃𝒚𝒄́ 𝒎𝒐𝒛̇𝒆 𝒘 𝒄𝒂ł𝒚𝒎 𝒘𝒐𝒋𝒆𝒘𝒐́𝒅𝒛𝒕𝒘𝒊𝒆 𝒐𝒑𝒐𝒍𝒔𝒌𝒊𝒎), 𝒌𝒕𝒐́𝒓𝒆𝒈𝒐…

Continue reading

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT