Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Winnica “Viadrus”

Teren Stowarzyszenia  “Brzesko-Oławska WIeś Historyczna” to obszar dawnego IV, tzw. brzeskiego okręgu winiarskiego na Śląsku. O bogatej, 600-letniej, historii winiarskiej regionu możemy przeczytać w opisie winnicy “Viadrus”, jako jednej z…

Continue reading

Marina Oława

Ścinawa Polska 38a, Oława tel. 71 303 82 91 Marina Oława to obowiązkowe miejsce do odwiedzenia dla wszystkich miłośników śródlądowej żeglugi oraz entuzjastów piękna polskich rzek. Marina Oława w Ścinawie Polskiej…

Continue reading

Winna Góra

Niewielkie (133m.n.p.m.), piaszczyste wzniesienie, odrzańska łacha rzeczna, między rzeką Odrą a Oławą przy drodze z Oławy do Siedlec. Istnieje niezbyt wiele informacji poza szczątkowymi o tym, że w średniowieczu to…

Continue reading

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT