Czarny dąb w okolicach Lewina Brzeskiego

Przy drodze Lewin Brzeski-Niemodlin, na brzegu jednego z paru istniejących tu żwirowisk, znajdujemy okaz pnia dębu. Jego wygląd z początku przywodzi myśl, że widzimy pień strzaskany i spalony uderzeniem pioruna. Nic bardziej mylnego. Jest to dąb czarny. Wydobyty podczas prac przy pozyskiwaniu żwiru i piasku stanowi jednakże cenną atrakcję przyrodniczą. Dąb przeleżał w ziemi przynajmniej kilkaset lat, jeżeli nie dłużej. Mógł być drzewem, które zostało niegdyś powalone i przykryte osadami gleby, ale też mógł zostać przyniesiony przez jedną z wielu powodzi nawiedzających Dolinę Nysy Kłodzkiej i jej okolice, a następnie przykryty kolejnymi osadami rzecznymi niesionymi w czasie następnych powodzi. Czarny dąb znany jest w całej Europie, jednak szczególne miejsce jego występowania to  Europa Środkowa i Europa Południowa. Zwany jest „polskim hebanem” i służy do wyrobu mebli (porfir).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT