Dolina Nysy Kłodzkiej

Nysa Kłodzka początek swój bierze w Kotlinie Kłodzkiej. Przepływa przez Kłodzko, Bardo (gdzie podziwiać można piękny przełom rzeki). Kieruje się dalej do Nysy i płynie łukiem na północny wschód, tworząc w okolicach Głębocka i Krasnej Góry malownicze skarpy dawnej doliny. Dalej toczy swe wody w stronę Lewina Brzeskiego. Kilka kilometrów na północny-wschód od miasta, pod wsią Wronów, Nysa Kłodzka wpada do Odry.

Dolina Nysy Kłodzkiej stanowi specjalny obszar siedlisk Natura 2000 pod nazwą Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej. Jest rejonem występowania licznych ptaków lęgowych oraz stanowi miejsce zimowania m.in. kormoranów, żurawi i czapli, w tym czapli białej. Dolina Nysy Kłodzkiej i obszary przyległe są korytarzem ekologicznym ważnym dla migracji wielu gatunków zwierząt i owadów.

Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w ramach projektu “Kierunek NOWE FIO”
finansowanego  ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT