Dom J. Elsnera w Grodkowie

1 czerwca 1769 o godzinie 5.00 rano w Grodkowie, w domu przy ówczesnej ulicy Löwenstrasse (Lewińskiej)  obok Bramy Lewińskiej, urodził się Józef Antoni Franciszek Elsner. W domu tym tez dorastał.  Jego matka była Ślązaczką mówiąca dialektem grodkowsko-brzeskim, zaś ojciec mówił po niemiecku. Życie zawiodło Elsnera od Wrocławia, przez Pragę, Berlin do dalekiej Warszawy, gdzie był nauczycielem Fryderyka Chopina. Elsner spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W Brzegu mamy szkołę muzyczną jego imienia, a w Opolu jest patronem Filharmonii Opolskiej.

Należy nadmienić, że współczesna rzeźba kompozytora stoi na Rynku przed grodkowskim ratuszem.

Do 1995 r. w rodzinnym domu Elsnera funkcjonowało muzeum ku jego pamięci. W Grodkowie i na terenie województwa organizowane były Dni Elsnerowskie propagujące muzykę Chopina i jego nauczyciela. Zarówno wydarzenie kulturalne jak i muzeum przeszły już do historii. W budynku funkcjonuje jeszcze Towarzystwo im. Józefa Elsnera.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT