Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Forum Organizacji Pozarządowych

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza na III Forum Organizacji Pozarządowych obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00  w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli – Gmina Olszanka.

Porządek Spotkania:

14:45 – 15:00              Rejestracja uczestników Forum.

15:00 – 15:10              Uroczyste rozpoczęcie Forum oraz przywitanie Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych –  Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” Pani Ewa Rosińska.

15:10 – 15:30              Podsumowanie Konkursu na Najaktywniejszą Organizację Pozarządową realizowanego w 2019 r. –  Przewodnicząca Komisji Pani Wioletta Kruk-Jaromin. Wręczenie nagród dla Zwycięzców konkursu

15:30 – 16:00              Poczęstunek – Promocja potraw lokalnych.

16:00 – 16:45              Promocja dobrych przykładów i wymiana doświadczeń – prezentacja zwycięzców Konkursu na Najaktywniejszą Organizację Obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej realizowanego w 2019 r.

16:45 – 18:45              Komercjalizacja działalności lokalnych Stowarzyszeń na przykładzie Stowarzyszenia „W ogrodzie Viadrusa” – warsztat wytwarzania naturalnych kosmetyków.

18:45 – 19:00              Zakończenie III Forum Organizacji Pozarządowych Obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Zgłoszeń na III Forum Organizacji Pozarządowych oraz Warsztat rękodzielniczy prosimy o dokonywanie drogą telefoniczną pod numerem telefonu 77 412 90 21, elektroniczną na adres biuro@wieshistoryczna.pl lub osobiście w biurze Stowarzyszenia, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka do dnia 06.12.2019 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w warsztacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

13 Komentarzy

Napisz swój komentarz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT