Godzikowice- kościół Znalezienia Krzyża Świętego

Świątynia pochodzi z drugiej połowy XVI w., a przebudowana została w wieku XVIII. Zachowało się barokowe wyposażenie wnętrza, w tym portret olejny księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Wilhelma (1675r.). Przed murem kościelnym znajduje się dawny pomnik poległych mieszkańców wsi podczas I W. Ś., niestety nie zachowała się tablica z nazwiskami skuta po roku 1945.

Będąc w Godzikowicach warto odwiedzić lapidarium, które znajduje się na Cmentarzu Parafialnym.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT