Godzikowice- lapidarium

Na cmentarzu wiejskim w Godzikowicach znajdujemy lapidarium, czyli resztki płyt nagrobnych dawnych mieszkańców wsi. Jedna z płyt napis w języku polskim i niemieckim i jest w miejscu dawnego nagrobka w murze cmentarnym, gdzie przeniesiono szczątki ludzkie  z przedwojennych grobowców, składając je w tak uhonorowanej mogile zbiorowej. To godne uznania upamiętnienie dawnych mieszkańców jest coraz częściej spotykane w miastach i wsiach terenu Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT