Gotycki kościół w Gierszowicach

Gotycki kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej (niegdyś pw. św. Michała) w Gierszowicach widzimy w centrum wsi,  po prawej stronie jadąc od DK 94. Jest to  jeden z cenniejszych zabytków powiatu brzeskiego. Budowla gotycka, podobnie jak okalający ją mur, datowana na ok. 1300 r. Fundatorami budowy są zapewne Pogorzelowie, potężny ród śląski z niedalekich Michałowa i Pogorzeli, do których należała wieś. Od XVI w do końca II W. Ś. świątynia należał do protestantów. Wnętrza kościoła kryją przekrój architektury z różnych wieków, ale do najcenniejszych i najciekawszych zalicza się wczesnogotycki portal i chrzcielnice z XV w. Prawdziwym skarbem byłoby odkrycie tynku i odsłonięcie spod niego gotyckich polichromii, z których słyną podbrzeskie świątynie (“Szlak brzeskich polichromii”).

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT