Grodków- kościół ewangelicki (ruina)

W północno-wschodniej części miasta, między nadal istniejącą Wieżą Lewińską a nieistniejącą już Wieżą Brzeską, przy resztkach dawnych murów obronnych opasających z tej strony Grodków, stoi opuszczony kościół ewangelicki. Powstał w latach 40. XIX w. w stylu neoromańskim. Po II W. Ś., wraz z wyjazdem niemieckich mieszkańców, służył przez kilka lat polskim ewangelikom. Wkrótce jednak społeczność ewangelików grodkowskich wykruszyła się, a kościół po jego zamknięciu w latach 50. XX w. zaczął popadać w ruinę. Jedyny remont polegał na naprawie poszycia dachowego i kopuły wieży, a wykonano go w 2013 r. Gmina ewangelicka w Grodkowie była dość młoda, ponieważ powstała dopiero pod koniec XVIII w. Pierwszą  świątynią społeczności ewangelickiej w Grodkowie był kościół w konstrukcji szkieletowej wybudowany w roku 1786.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT