Grodków- kościół p.w. św. Michała Archanioła

Kościół p.w. św. Michała Archanioła znajduje się przy ul. Warszawskiej 22. Świątynia do XV w. nosiła wezwanie NMP. Wybudowana została w latach 80. XIII w., a rozbudowana w wieku XIV. Uległa spaleniu podczas wojny trzydziestoletniej. Po tych zniszczeniach odbudowano jej wnętrza i dach. Kolejnego zniszczenia dokonał pożar w XIX w. W czasie remontu wzbogacono kościół o elementy neogotyckie. Wnętrza świątyni kryją barokowe wyposażenie – ołtarz, chrzcielnica, organy, jednak najcenniejsze i najstarsze zabytki to wczesnogotyckie prezbiterium z końca XIII w. i gotycką zakrystię (XV/XVI w.). Strzelista wieża świątyni jest widoczna z daleka , a sam zabytek znajduje się w pobliżu Rynku i okalających miasto murów miejskich od strony Bramy Ziębickiej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT