Grodków – mury miejskie i baszty

Grodków jest jednym z niewielu miast na Śląsku, gdzie zachowały się w pewnej części mury obronne i baszty. Obecnie mury otaczają miasto od wschodu, od zrujnowanego dawnego kościoła ewangelickiego wzdłuż promenady przez teren przy ul. Elsnera i Bramie Lewińskiej do okolic marketu „Biedronka”. W północnej i południowej części widoczne są jedynie fragmentarycznie. Od zachodu zachowała się ich większa  część od Bramy Ziębickiej przy ul. Warszawskiej, dalej wzdłuż promenady w kierunku południowym.

Miasto powstało z osady na szlaku do Nysy. W roku 1210 pojawia się pierwsza wzmianka o sąsiednim Starym Grodkowie. Istnieje teza mówiąca, że Grodków (podobnie jak sąsiedni Lewin Brzeski) była osadą, później miastem prywatnym założonym przez jednego z członków rodu Pogorzelów, których gniazdo rodowe było w Michałowie. Grodków zostało lokowane w roku 1248-1249 na prawie niemieckim.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT