Grupowy pomnik przyrody (dęby szypułkowe)

Przemierzając drogę od Wronowa w kierunku rozwidlenia dróg na Różynę i Kopanie,  idziemy w stronę tej drugi wsi, nadal wzdłuż Doliny Nysy Kłodzkiej. Mamy tu możliwość podziwiania alei dębów, których duża część to pomniki przyrody w wieku ponad 210 lat, ale i sędziwych akacji przeplatających swe gałęzie z dębami. Stare, wielkie drzewa o konarach potarganych przez wiatry i pniach potrzaskanych przez pioruny wzbudzają niesamowite wrażenie. Aleja zlokalizowana jest na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego tuż przy obszarze chronionym Natura 2000 Grądy Odrzańskie. Droga leśna oznakowana jest jako odnoga szlaku św. Jakuba, tzw. „Nyska Droga św. Jakuba” (prowadzi od Głuchołaz do Nysy, dalej do Lewina Brzeskiego, Skorogoszczy, a przez Wronów do Brzegu, Małujowic). Jest to stary, znany od średniowiecza szlak pielgrzymi, który wiedzie dalej przez resztę ziem śląskich, landy niemieckie, Francję do hiszpańskiego miasteczka Santiago de Compostella.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT