Kompleks sportowo-rekreacyjny w Przeczy

Kompleks składający się z siłowni na świeżym powietrzu, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarnym znajduje się w Przeczy przy ulicy Nasańskiej (droga z Przeczy do Rasek). Inwestycja powstała w 2011 roku w ramach projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Przecza” realizowanego przez gminę Lewin Brzeski.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT