Konkurs agro-eko-turystyczny „Zielone Lato” na najlepsze gospodarstwo, ośrodek, pensjonat, zajazd, hotel w województwie opolskim

Posiadasz malownicze gospodarstwo agroturystyczne lub obiekt turystyczny na terenie wiejskim w województwie opolskim???? Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu Agro – eko -turystycznego “Zielone Lato”.

Konkurs organizowany jest przez Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś” oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 77 44 37 145, 144, 143 oraz na stronie internetowej www.teraz-wies.pl

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT