Kościerzyce i słynne bociany

Kościerzyce to stara wieś, o której pierwsza wzmianka pojawia się już pod koniec XII w. We wsi znajduje się piękny kościół gotycki z przełomu XIV/XV w. z wieżą szachulcową z XVI w. Na sąsiadującym z kościołem cmentarzu znajduje się grób Bertholda Seidela, brata słynnego fotografa- Maxa Seidela. Pochodzący z Kościerzyc p. Seidel miał swoją pracownię fotograficzną we Wrocławiu, a za słynne zdjęcie bocianów na kościele w Kościerzycach otrzymał nagrodę 1000 dolarów i złoty medal podczas międzynarodowego konkursu fotograficznego w Genewie w 1931 r. Warto również dodać, że w tym samym gnieździe, widocznym na konkursowym zdjęciu Maxa Seidela, bociany wysiadywały swoje lęgi jeszcze w początku lat 2000.

Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w ramach projektu “Kierunek NOWE FIO”
finansowanego  ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT