Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy

Omawiany zabytek położony jest tuż nad brzegami Nysy Kłodzkiej meandrującej malowniczo w rejonie skorogoskiego mostu. Świątynia wzmiankowana jest już w 1223 r. w dokumencie biskupa wrocławskiego Lorenza. O dawnym kościele nie ma wielu informacji. Jego wizerunek możemy odnaleźć na rycinie Wernera przedstawiającej Skorogoszcz w XVIII w. Świątynia spłonęła w 1835r. podczas wielkiego pożaru Skorogoszczy. Wiele lat zajęło mieszkańcom zbieranie pieniędzy odbudowę świątyni. Zamysł udało się ostatecznie zrealizować w 1852 r., kiedy to kościół odbudowany zostaje w stylu neogotyckim, w bryle, jaką widać do dzisiaj. Obecnie w jej wnętrzu podziwiać można gotycką chrzcielnicę, gotyckie rzeźby i szereg zabytków z epoki baroku. Podobnie jak niegdyś, tak i obecnie kościół służy nadal jako świątynia katolicka.

Warto wspomnieć, że w 1223 r. w dokumencie biskupa wrocławskiego, obok informacji nt. tamtejszego kościoła pojawia się również pierwsza nazwa Skorogoszczy- „Scorogostow”. W kolejnym dokumencie natomiast, czyli w „Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego”, powstałej w latach 1295-1305 w okresie rządów biskupa Henryka z Wierzbna, zapisana zostaje łacińska nazwa „Surgost”.

Będąc w Skorogoszczy, warto również obejrzeć odnowioną wieżę ciśnień.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT