Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pogorzeli oraz pomnik poległych

Kościół pochodzi z pierwszej połowy XIV w. i zastąpił wcześniejszą świątynię, o której wzmianki pochodzą już z 1273 r. Po przejściu książąt brzeskich na luteranizm świątynia od pierwszej połowy XVI w. do roku 1945 należała do ewangelików. W XIX w. była wielokrotnie przebudowana. Gotycki kościół otoczony murem leży na Szlaku Polichromii Brzeskich. Odrestaurowane malowidła ścienne, zamalowane w okresie reformacji, ukazują obrazy należące do najcenniejszych zabytków gotyku śląskiego. Pogorzelskie polichromie łączono z burgundzkim Mistrzem Brzeskich Pokłonów Trzech Króli działającym na terenie księstwa brzeskiego w latach 1418-1428, jednak ostatnie badania podważyły jego autorstwo. Przypisuje się je natomiast malarzowi Gregorrosowi z Opola. Nie umniejsza to jednak  w niczym wartości zabytku. Jednym z ciekawych obrazów jest postać bp wrocławskiego Przecława z Pogorzeli (von Pogarell), jednej z najbardziej wpływowych osób na Śląsku w XIV w. Zabytek oprócz gotyckich elementów architektonicznych i sakralnych (chrzcielnica) posiada głównie barokowe dzieła sztuki jak ambona i ołtarz. W części południowej gotyckiego muru otaczającego kościół od strony głównej ulicy wsi wkomponowany jest pomnik poległych mieszkańców Pogorzeli podczas I W. Ś. Niestety nie zachowały się tablice z nazwiskami, a jedynie tablica pamiątkowa w języku niemieckim. Warto odwiedzić tę starą, podbrzeską wieś, która jak pobliski Michałów należała do wielkiego rodu śląskich możnowładców – Pogorzelów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT