Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim

Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim znajduje się przy ul. Zamkowej 2. Jest to najstarsza budowla na terenie Lewina Brzeskiego. Pochodzi z XIV w., jest budynkiem orientowanym, o typowym gotyckim układzie bryły. Powstał na miejscu wcześniejszego kościoła, prawdopodobnie pw. Św. Krzyża, który należał do dominikanów, a ufundowany został przez ród Pogorzelów. Poświadczony został w 1312 r., a pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła pw. Św. Piotra pochodzi z 1335 r. Kościół należał do zakonu dominikanów do roku 1537, kiedy to książę brzeski Fryderyk II zniósł konwent w Brzegu i Lewinie Brzeskim. Kościół przeszedł zatem w ręce luteran ( do lewińskiej parafii należały okoliczne wsie- Raski, Stroszowice, Oldrzyszowice, Sarny Małe, Buszyce, Nowa Wieś Mała, Przecza) i służył ewangelikom jeszcze w latach 70 XX w.

Kościół został w dniu 22 października 1959 roku został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego (pod numerem 602/59).

Kościół aktualnie nie jest użytkowany. Pozostaje zamknięty, popadając w ruinę.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT