Kościół pw. św. Józefa Robotnika dawniej pw. św. Michała

Jadąc drogą Kościół ewangelicki pod wezwaniem św. Michała, obecnie. rzymsko – katolicki pod wezwaniem św. Józefa.  Dnia 8 marca 1966 roku pod numerem nr 1182/66 kościół został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego.

Kościół wzniesiono w drugiej połowie XIV w. w posiadłości rodowej Pogorzelów, których gniazdem rodowym był Michałów. Pogorzelowie przekazali swoją prywatną świątynię pod opiekę cystersów z klasztoru w Kamieńcu Ząbkowickim. W 1533 r. jednak, ostatni z rodu Henryk von Pogarell, który przeszedł na protestantyzm odebrał zakonnikom kościół. W XVI w. , po śmierci Pogorzela, Michałów w tym kościoł dostały się we władanie rodu von Kittlitz, a później Gruttschreiberów. Ci ostatni wielokrotnie przebudowali świątynię, a w XVI w. zdołali uzyskać od księcia brzeskiego Jana Chhrystiana, prawa miejskie dla swojej wsi.

Warto zapoznać się z ryciną Wernera przedstawiająca Michałów w połowie XVIII w.

 

Napisz swój komentarz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT