Kościół w Łukowicach Brzeskich

Świątynia pochodzi z XIV w., jednak nie ma zbyt wielu informacji na jej temat z tego okresu. To budowla gotycka, którą później przebudowano w stylu renesansowym. Z nastaniem protestantyzmu należał od XVI w. do 1945 r. w rękach ewangelików. Ucierpiał znacznie podczas działań wojennych w lutym 1945 r. Odbudowano go dopiero w latach 70. XX w. Zachowano i odrestaurowano cenne zdobienia i elementy architektoniczne z okresu renesansu i baroku.

Zabytek jest jednym z kościołów na Szlaku Polichromii Brzeskich, czyli wspaniałych, gotyckich malowideł zdobiących wnętrza. Polichromie powstały za rządów księcia brzeskiego Ludwika II, a ich anonimowym twórcą był prawdopodobnie mistrz z Burgundii. Więcej o szlaku tu:

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT