Kościół w Małujowicach

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła pochodzi z XIII w. i został ufundowany przez księcia wrocławskiego Henryka III. Gotycka bryła kształtowała się wskutek kolejnych prac przez następnych blisko 200 lat i ostatecznie ukształtowała się w wieku XV. Z tego okresu pochodzi gotycki mur okalający teren kościoła, przy którym znajduje się krzyż pokutny.  Od XIV do XVI w. świątynia należała do wrocławskich dominikanek, a później została przejęta przez ewangelików, w których rękach pozostała do 1945 r. Kościół i wieś zapisały swoją kartę w historii, gdy 10 kwietnia 1741 r. rozegrała się na okolicznych polach bitwa pod Małujowicami między armią pruską a austriacką, po której to batalii Śląsk przeszedł spod panowania Habsburgów pod władzę króla Prus Fryderyka II, pozostając w państwie pruskim przez następne 200 lat. Legenda niesie, ze w ogrodzie sąsiedniej plebanii pochowani są ranni oficerowi austriaccy.

Zabytek jest jednym z kościołów na Szlaku Polichromii Brzeskich, czyli wspaniałych, gotyckich malowideł zdobiących wnętrza. Polichromie powstały za rządów księcia brzeskiego Ludwika II, a ich anonimowym twórcą był prawdopodobnie mistrz z Burgundii. Więcej o szlaku tu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT