Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim

Kościół znajduje się w Lewinie Brzeskim przy Alei Wojska Polskiego 9, przy wyjeździe z miasta w stronę Kantorowic. Neogotycka budowla pochodzi z lat 1903-1904. Warto wspomnieć, że świątynia powstała na miejscu wcześniejszego kościoła, który powstał w zabudowaniach dawnego wrocławskiego i ziębickiego seminarium nauczycielskiego, adaptując je pod funkcje kościelne i dobudowując później wieżę kościelną. Przy kościele jest plebania, siedziba parafii, do której należy szereg okolicznych wsi, w tym  Oldrzyszowice, Stroszowice, Kantorowice, Nowa Wieś Mała i Sarny Małe, które wraz z parafią w Lewinie należały w XIX w. i należą również obecnie do Archidiecezji Wrocławskiej. Z tych podlewińskich wsi dzieci rodzin katolickich uczęszczały do lewińskiego kościoła już od połowy XIX w. Ciekawostką jest również przykościelny sad, który widnieje na zdjęciach sprzed nieco ponad 100 lat, a który istniał w tym miejscu już w połowie XIX w. i należał do wspomnianego wcześniej wrocławskiego seminarium nauczycielskiego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT