Krąg w Krzyżowicach

W parku przy obecnej siedzibie Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” znajduje się odrestaurowany krąg kamienny, który przez lata zapomniany i zarośnięty doczekał się rewitalizacji. Kamienie kręgu upamiętniają poległych mieszkańców Krzyżowic. Na każdym z nich wyryte są nazwiska z datami i nazwami krajów, w których zginęli. Uzupełnienie kręgu stanowią dwujęzyczne tablice (w języku polskim i niemieckim) opisujące historię wsi, jej przedwojennych i powojennych mieszkańców.

Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w ramach projektu “Kierunek NOWE FIO”
finansowanego  ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT