Krzyż pokutny/pojednania w Niwniku

Na początku wsi Niwnik, tuż przy skręcie drogi z Jaczkowic w kierunku kościoła na terenie posesji nr 1 (budynku mieszkalny już nie istnieje) widnieje pozostałość kamiennego krzyża pokutnego (XIV-XVI w. ). Nie zachowała się tu żadna informacji na temat zdarzenia, ofiary i winowajcy, a nie wspomina o tej historii żadna legenda. Na podstawie fragmentu rytu miecza na krzyżu możemy jedynie domyślać się narzędzia, jakim dokonano zbrodni.

Więcej o jurysdykcji karnej na terenie obecnym terenie działania BOWH przeczytasz TUTAJ.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT