Krzyż pokutny/pojednania z Małujowic

Krzyż datowany na XIV-XVI w. znajduje się przy wewnętrznej stronie kościelnego muru w centrum wsi Małujowice. Wedle legendy postawił go zabójca, którego była narzeczona wyszła za mąż za innego mężczyznę. Winowajca zabił kobietę widłami, których ryt widnieje na krzyżu. Nie ma niestety zachowanej umowy kompozytowej do tego zdarzenia, stąd historię znamy jedynie z zachowanej legendy. Jej pełną treść można znaleźć w przedwojennym opracowaniu Paula Fragera, nauczyciela z Brzegu, który w 1922 r. wydał zbiór legend Ziemi Brzeskiej pt. ”Legendy Brzegu i okolic” – „Legenda o widłach do gnoju i o drzwiach zamurowanych”.

Więcej o jurysdykcji karnej na obecnym terenie  działania BOWH przeczytasz TUTAJ.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT