Krzyż pokutny w Lewinie Brzeskim

Krzyż pokutny w Lewinie Brzeskim znajduje się na obrzeżach miasta, w starorzeczu Nysy Kłodzkiej przy dawnym trakcie morawskim (droga do Michałowa), przy ścieżce prowadzącej nad rzekę, ok. 100 m od cmentarza przy drodze wjazdowej od strony Kantorowic. Widniejąca na nim data to 15.04.1617 r. lub 1677 r (nieczytelny zapis). Inskrypcja na krzyżu mówi, że “15 kwietnia 1617? (1677?) roku został w tym miejscu zakłuty bez powodu George Friedrich Brandtner, młodzieniec mający lat 20 i pół, przez mordercę Georga … rodem z Saksonii.” . Nie ma tu nazwiska mordercy, które zostało zatarte jeszcze w okresie, gdy tragedia ta była żywa wśród lokalnej społeczności. Krzyż jest z czasów o wiele późniejszych od średniowiecznej praktyki zawierania umów pojednania między zabójcą a rodziną ofiary, a  w efekcie czego morderca zobowiązany był do postawienia krzyża pojednania w miejscu dokonanej zbrodni. Sądzi się zatem, że krzyż został postawiony przez rodzinę ofiary  na wzór żywej jeszcze w społeczeństwach tamtego czasu tradycji stawiania krzyży pojednania rodem z średniowiecza.

Więcej o śladach jurysdykcji karnej na terenie BOWH znajdziesz TUTAJ.

 

Napisz swój komentarz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT