Krzyżowice rodzinna wieś Franciszka, rektora Akademii Krakowskiej

Krzyżowice należą do jednej z najstarszych wsi obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej. Obok zabytków mogą poszczycić się znana postacią,  wykładowcą i rektorem Akademii Krakowskiej – Franciszkiem Krzyszowicem (Franciszek Kreisewicz, Franciszek Kreysewicz). Urodził się on w 1370 r. Kształcił się na Uniwersytecie w Pradze, gdzie w wieku 26 lat zdobył tytuł magistra, a do 1400 r. pełnił funkcję profesora. Wyjechał następnie do Krakowa. Został wykładowcą teologii i rektorem Akademii Krakowskiej, pełniąc jednocześnie funkcje kościelne jako m.in. kanonik katedry wawelskiej. Zmarł w Krakowie w 1432 r. Warto, aby we wsi upamiętniono postać wybitnego teologa i ważnej postaci z historii, choćby stosowną tablicą. Jest z czego być dumnym.

Wieś w średniowieczu należała do rodziny Pogorzelów, znanego rodu możnowładców śląskich, do których należały wsie i miasteczka między Brzegiem, Niemodlinem a Grodkowem, a którzy swoje gniazdo rodowe mieli w nieodległym Michałowie i w pobliskiej Pogorzeli. Przez stulecia wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli, a  ostatnim z nich był ród von Pfeil z sąsiedniego Janowa, którego przedstawiciel kupił w roku 1860 pałac z majątkiem.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT