Letnia akademia ekologii cd.

Takie rzeczy tylko w Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim 😉. 8 sierpnia  br. odbyły się kolejne warsztaty w ramach naszego projektu pn. “Letnia akademia ekologii”. Po warsztatach mydlarskich i zero waste, przyszła pora na zajęcia pn. “Ekosystem – co to jest?”, które prowadziła Pani Kamila z Zielona metanoja. Okazało się, że uczestnicy dzisiejszych warsztatów mają już wiedzę na temat obiegu tlenu w przyrodzie czy fotosyntezy, ale warto było uporządkować te wiedzę, po to, by przejść do robienia przecudnych obrazów z mchu. A jak wyszły? Sami oceńcie 🙂
Zadanie finansowane ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu KIERUNEK NOWE FIO finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021 – 2030.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT