Linia kolejowa nr 288 Brzeg-Nysa (zdjęcie dworzec w Olszance)

26 listopada 1848 r. oddano do użytku połączenie kolejowe Brzeg-Grodków-Nysa. Jest to jedno z najstarszych połączeń kolejowych na obecnych ziemiach polskich. Linia funkcjonuje do dzisiaj, mimo wielu kłopotów, reorganizacji, wstrzymywania połączeń. Ostatecznie została nieco zrewitalizowana i służy mieszkańcom położonych w jej pobliżu wsi i miasteczek na w miarę tanie i komfortowe połączenie z Brzegiem, Opolem i Wrocławiem. Linia nr 288 to również wspaniała okazja do podróży urokliwie położoną trasą, gdzie można wysiąść na jednej z 10 stacji i kontynuować dalej podróż rowerem po terenach wokół Brzegu i Grodkowa, czy też udać się dalej, do Nysy, by kontynuować rowerowe eskapady po drogach Przedgórza Sudeckiego wokół Nysy. Po drobnych remontach wykonanych w ostatnich latach linię czeka gruntowna przebudowa pozwalająca na podróż pociągiem z prędkością 100 k/h. Obecny czas jazdy szynobusem z Brzegu do Nysy (cztery pary pociągów w ciągu doby) to ok. 70 minut, gdy ponad 100 lat temu parowa lokomotywa z wagonami pasażerskimi pokonywała ten sam dystans 48 km w czasie 45-50 min.

Niegdyś, w XIX w. linia wiodła do uzdrowisk w Głuchołazach, skąd można było przesiąść się na pociąg do Wiednia, a w XX w. prowadziła w kierunku Prudnika, Opawy oraz Ostrawy i kursowały po niej pociągi pośpieszne relacji Wrocław- Opawa i Wrocław-Ostrawa.

Kolej na obecnych terenach działania Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej jako Kolej Górnośląska z siedzibą we Wrocławiu połączyła Oławę z Wrocławiem już w maju 1842 r. a następnie dotarła w sierpniu tego samego roku do Brzegu, by w maju 1843 r. połączyć Wrocław i Opole, a w latach kolejnych linię przedłużono do Kędzierzyna-Koźla i dalej na Górny Śląsk.

Poniżej znajdują się zdjęcia dworca PKP w Olszance.

Będąc w Olszance, warto zobaczyć również wieżę ciśnień.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT