Michałów- kościół św. Jadwigi

Spoglądając na rycinę Wernera przedstawiającą Michałów z połowy XVIII w., naszą uwagę zwraca zespół pałacowy w centrum ilustracji. W legendzie ryciny, pod nr 3, znajdujemy objaśnienie budynku jako kaplicy przy pałacu. Sam pałac wybudowano w pierwszych latach XVII w. w stylu renesansowym. Z powodu wielokrotnych remontów i przebudowania go w późniejszych wiekach zatracił swój pierwotny kształt. Kaplicę pałacową rozbudowano na kościół w latach 20. I 30. XIX w. W 1910 r. dobudowano wieżę.  Współcześnie kościół  jest otwarty, odprawiają się w nim nabożeństwa. W części budynku będącej pozostałością po pałacu znajduje się plebania. Kościół jest pod wezwaniem św. Jadwigi, księżnej bawarskiej i wrocławskiej, żony Henryka Brodatego. Większość życia spędziła w ufundowanym przez jej męża klasztorze w Trzebnicy, gdzie oddawała się posłudze chorym i żebrakom. Jest czczona na całym Śląsku jako jego patronka.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT