Miejsce katasytrofy lotniczej z 1913 r.

Jadąc DK 94 na trasie Brzeg – Oława, widzimy po prawej stronie, przed wsią Gać, cztery sosny, które wskazują miejsce katastrofy lotniczej z 1913 r. Wtedy to, 4 września 1913 r., podczas wielkich manewrów niemieckiej armii na Śląsku w setną rocznicę wojny z Napoleonem (1813 r.), w trakcie wykonywania lotu ćwiczebnego zginęli porucznik von Eckenbrecher (18 Regiment Dragonów) i porucznik Prins (83 Regiment Piechoty). Do dzisiaj tragedię upamiętnia głaz z inskrypcją w języku niemieckim, ale też pamiętają o tym piloci przelatujący nad punktem, którzy w geście pozdrowienia pokiwają skrzydłami swoich maszyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz swój komentarz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT