Nowe FIO – ostatnie warsztaty

Ostatnie dni były bardzo intensywne, przez co trochę zaniedbaliśmy relacje z działań społeczno-kultularnych. Bieżący tydzień jest ostatnim, w którym wraz z grupami nieformalnymi realizowaliśmy nasze dwa projekty tj. “Letnia akademia ekologii” – dla dzieciaków oraz “W globalnej wiosce działaj lokalnie i ekologicznie” – dla kobiet. Podsumowując dwa miesiące spotkań i warsztatów, tym razem z bardzo aktywną grupą pań wykonaliśmy oryginalne i efektowne drzewa życia z mchu chrobotka oraz świece z wosku pszczelego. Kule kąpielowe, były zaś tematem przewodnim ostatnich warsztatów dla dzieci. Różne, kształty, kolory oraz zapachy, własnych ekologicznych kul, cieszyły nie tylko dzieci, ale i rodziców, którzy z błyskiem w oku podziwiali pracę swoich pociech. Z wielką satysfakcją wspominamy także warsztaty pn. “Świat w skali mikro” podczas, których dzieci pracowały z mikroskopem, oglądały gotowe preparaty, a także miały możliwość zrobienia własnych. Wiele emocji wywołała ekologiczna gra memory, podczas które wspólnie rozpoznawaliśmy różne gatunki drzew, roślin oraz zwierząt. Nic co piękne, nie trwa wiecznie, zatem i nasze projekty kończą się jutro. Mamy jednak nowe pomysły, a i oczekujemy na zawarcie umowy innego, bardzo ciekawego grantu, dzięki czemu już niedługo wrócimy z ofertą nowych warsztatów. Obserwujcie nasz profil 🙂.
Zadanie finansowane ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu KIERUNEK NOWE FIO finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021 – 2030.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT