Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wsi Historycznej

Obszar Brzesko-Oławskiej

 …położony w obrębie trzech dolin rzecznych: Odry, Nysy Kłodzkiej i Oławy, w otoczeniu Borów Niemodlińskich i Borów Stobrawskich, stanowi niezwykle ciekawy rejon turystyczno – przyrodniczy. Tu przebiega szereg korytarzy ekologicznych, tutaj też znajdują się wiekowe pomniki przyrody i tajemnicze lasy w dolinach rzecznych.

Atrakcyjność, ale i tajemniczość regionu wzmaga bogactwo historyczne, czego dowody odnajdujemy w rozsianych pałacach, zamkach, zabytkach jurysdykcji karnej (krzyże pojednania,kamienne ławy sądowe), siedzibach raubritterów (rycerzy rozbójników, komturiach templariuszy i joannitów). Kto nie chciałby się znaleźć w owianym legendami miejscu, gdzie historia wplata się w teraźniejszość?

Zapraszamy zatem do poznania zabytków i atrakcji obszaru Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej.

w-ogrodzie-viadrusa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT