Ośrodek „Leśna Przystań”

Ośrodek „Leśna Przystań”
49-200 Osiek Grodkowski
tel. 515 322 819
https://www.facebook.com/osrodeklesnaprzystan/

Ośrodek „Leśna Przystań” zlokalizowany na pograniczu miejscowości Osiek Grodkowski i Głębocko w odległości 10 km od Grodkowa.  Otoczony jest  lasami. Jest to miejsce przeznaczone do kąpieli i wypoczynku.

Zdjęcia i opis dzięki uprzejmości zarządcy obiektu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT