Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

O stronie

Strona powstała z inicjatywy Stowarzyszenia “W ogrodzie Viadrusa”, którego statutowym celem, obok ochrony zwierząt i przyrody, jest promocja lokalnych dóbr przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Strona ma być nośnikiem informacji na temat atrakcji przyrodniczych, historycznych, turystycznych i społecznych, położonych na terenie działania Stowarzyszenia “Brzesko-Oławskia Wieś Historyczna”. Na łamach naszej strony znajdziemy opisy zabytków, miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, punktów gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych itp. Nie jesteśmy historykami, ani przyrodnikami, ale chętnie podzielimy się wiedzą na temat odwiedzanych przez nas miejsc. Jeśli znajdziesz błąd na naszej stronie lub chciałbyś podzielić się swoją wiedzą na temat atrakcji regionu, napisz do nas. Z założenia, strona nasza, ma być również platformą dla ludzi poszukujących ciekawych miejsc oraz pasjonatów chcących podzielić się swoją wiedzą oraz opowieściami z podróży po regionie.

mapa-_1_

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT