Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wyszkaj na mapie

Zobacz atrakcje rejonu

Resize the map
Wyszukaj miejsce
Atrakcje
Szukaj według atrakcji regionu.
Obszar
Wyszukaj według obszaru.
Loading

Grodków jest jednym z niewielu miast na Śląsku, gdzie zachowały się w pewnej części mury obronne i baszty. Obecnie mury otaczają miasto od wschodu, od zrujnowanego dawnego kościoła ewangelickiego wzdłuż promenady przez teren przy ul. Elsnera i Bramie Lewińskiej do okolic marketu „Biedronka”. W północnej i południowej części widoczne są jedynie fragmentarycznie. Od zachodu zachowała się ich większa  część od Bramy Ziębickiej przy ul. Warszawskiej, dalej wzdłuż promenady w kierunku południowym. Miasto powstało z osady na szlaku do Nysy. W roku 1210 pojawia się pierwsza wzmianka o sąsiednim Starym Grodkowie. Istnieje teza mówiąca, że Grodków (podobnie jak sąsiedni Lewin Brzeski) była osadą, póź…

Krzyż znajduje się przy gotyckim murze kościoła św. Archanioła. Zabójstwa dokonał rycerz Lorenc Rorawe w roku 1449, czego dowodzić ma umowa kompozycyjna zawarta w tym roku w Otmuchowie. Sam kościół wzmiankowany jest w XIV w. jako nadanie panów z Pogorzeli. Wielokrotnie przebudowany. Obecny, barokowy kształt uzyskał po przebudowie w 1766 r., co było prawdopodobnie wynikiem niszczącego świątynię pożaru. Kościół posiada bogate wyposażenie wnętrz, od gotyckich drzwi przez elementy renesansowe, barokowe i klasycystyczne.  Zachowały się natomiast relikty gotyckiej murarki w dolnych partiach murów kościelnych. [gallery link="file" size="large" ids="2018,2019,2020"] Więcej o śladach dawnej jurysdykc…

Świątynia w Krzyżowicach powstała w połowie XV w. , jednak wzmianka o pierwszej kaplicy pojawia się już w 1376 r. Fundatorami kościoła był znany ród Pogorzelów (von Pogarell), jednakże budowa nie wyszła poza gotyckie prezbiterium spełniające funkcje sakralne. W pierwszej połowie XVI w. świątynię przejęli protestanci. Wkrótce dobudowano nawę w konstrukcji szachulcowej i wieżę. Obiekt był wielokrotnie przebudowywano na przestrzeni kolejnych stuleci. Wyposażenie kościoła to m.in. ambona z XVII w., barokowa chrzcielnica, a także barokowe organy z warsztatu Johanna Schefflera (twórcy organów zamku brzeskiego czy kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu). Do roku 1945 pozostał w ręku ewangelików, o…

"Świat alpak" Młodoszowice 65 49-200 Młodoszowice tel. 505 310 997 swiatalpak@gmail.com https://www.facebook.com/swiatalpak/ Młodoszowice, niewielka wieś w gminie Grodków  może się pochwalić zabytkowym kościołem z XV-XVI w. pw. św. Marcina Biskupa oraz niesamowitym miejscem, w którym możemy odpocząć z ....alpakami. …

Opisując atrakcje naszego regionu nie sposób nie wspomnieć o ruinach pałacu w Kopicach. Znany również  jako "pałac na wodzie", gdyż otoczony był z trzech stron rozległymi stawami, z 54 hektarowym parkiem, powstał w XIX wieku. Kompleks wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego (zespół pałacowy, XIX:-pałac (ruina), nr rej.: 725/64 z 14.03.1964-park, nr rej.: 65/81 z 15.07.1981-kaplica grobowa Schaffgotschów, w parku, 2 poł. XIX, nr rej.: 1996/73 z 30.01.1973-folwark, nr rej.: 1941/69 z 1.02.1969:-budynek mieszkalno-administracyjny-spichrz (większy)-spichrz (mniejszy)-dom mieszkalny i wozownia). Historia pałacu smuci niejednego amatora ciekawych miejsc. Nie dziwi zat…

Pizzeria "Klisza" zlokalizowana jest w samym centrum Lewina Brzeskiego z widokiem na Rynek miasta. Lokal dysponuje kilkoma stolikami w przytulnym wnętrzu, dodatkowo  okresie wiosenno-letnim posiłek można również zjeść w ogródku na zewnątrz lokalu. Szef kuchni serwuje pizzę, hamburgery, tosty, a dodatkowo można skorzystać z bogatego asortymentu piw regionalnych oraz rzemieślniczych. Strona posiada swój profil na FB. Rynek…

Średniowieczna płyta (tzw. kamień krzyżowy) z rytami krzyży maltańskich znajduje się przy wewnętrznej stronie muru otaczającego gotycki kościół Wniebowzięcia NMP z pierwszej połowy XIV w. Nie jest wiadome pochodzenie tej tablicy. Rodowód ma średniowieczny, jednak nie jest pewne, czy to nagrobek, czy też specyficzna forma określana jako „kamień krzyżowy”. Nie istnieją dokumenty mogące wyjaśnić tę tajemnicę, jak również nie ma żadnych legend czy podań opisujących historię postawienia płyty. [gallery link="file" size="large" ids="1899,1900,1901"]…

Wieża znajduje się przy ul. Zamkowej,  nieco na uboczu wsi, tuż nad Nysą Kłodzką. Zabytek hydrotechniczny wybudowany w 1910 r. służył do roku 1970. W późniejszym okresie podupadł w ruinę, a w 1997 r. został kupiony przez osoby prywatne. Wtedy zaczęło się drugie życie obiektu. Zrekonstruowano wieżę, zyskując w roku 2013 laur w ogólnopolskim konkursie „Zabytek zadbany”. Budynek pompowni znajdujący się przy wieży został również zrewitalizowany i zaadaptowany na dom mieszkalny. Pomieszczenia wieży zrekonstruowano z pietyzmem i dbałością, jednakże nie posiadają one urządzeń technicznych. Zamiarem właścicieli jest otworzenie w niej muzeum regionalnego (do czego aktualnie trwają intensywne przygoto…

Świątynia pochodzi z XIV w., jednak nie ma zbyt wielu informacji na jej temat z tego okresu. To budowla gotycka, którą później przebudowano w stylu renesansowym. Z nastaniem protestantyzmu należał od XVI w. do 1945 r. w rękach ewangelików. Ucierpiał znacznie podczas działań wojennych w lutym 1945 r. Odbudowano go dopiero w latach 70. XX w. Zachowano i odrestaurowano cenne zdobienia i elementy architektoniczne z okresu renesansu i baroku. Zabytek jest jednym z kościołów na Szlaku Polichromii Brzeskich, czyli wspaniałych, gotyckich malowideł zdobiących wnętrza. Polichromie powstały za rządów księcia brzeskiego Ludwika II, a ich anonimowym twórcą był prawdopodobnie mistrz z Burgundii. Więcej o …

1 czerwca 1769 o godzinie 5.00 rano w Grodkowie, w domu przy ówczesnej ulicy Löwenstrasse (Lewińskiej)  obok Bramy Lewińskiej, urodził się Józef Antoni Franciszek Elsner. W domu tym tez dorastał.  Jego matka była Ślązaczką mówiąca dialektem grodkowsko-brzeskim, zaś ojciec mówił po niemiecku. Życie zawiodło Elsnera od Wrocławia, przez Pragę, Berlin do dalekiej Warszawy, gdzie był nauczycielem Fryderyka Chopina. Elsner spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W Brzegu mamy szkołę muzyczną jego imienia, a w Opolu jest patronem Filharmonii Opolskiej. Należy nadmienić, że współczesna rzeźba kompozytora stoi na Rynku przed grodkowskim ratuszem. Do 19…
Oławy, Odry i Nysy Kłodzkiej

Obręb

Rejon trzech tytułowych dolin rzecznych stanowi sam środek tzw. opolsko-wrocławskiego obszaru ciepła na Nizinie Śląskiej, która jest regionem o najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych w kraju. Klimat kształtowany jest tu przez wpływy atlantyckich mas powietrza, co powoduje, że zimy są krótkie i łagodne (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia to -0,7, -0,8 st.C), wiosna jest wczesna, lato słoneczne, podobnie jak i i jesień, która jest długa i ciepła.

Bliskość Sudetów stanowi, że obszar Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej leży w tzw. cieniu opadowym Sudetów, co zmniejsza ilość opadów, których większość zbierana jest przez góry, a ponadto podczas miesięcy zimowych często daje o sobie znać fen, czyli ciepły, sudecki wiatr. Dolina Odry wpływa korzystnie na klimat regionu, kierując szerokim pasem wzdłuż swojego biegu ciepłe powietrze zarówno z zachodu, jak i z południa, od Kotliny Wiedeńskiej, Doliną Morawy ku Bramie Morawskiej i dalej między Sudetami Wschodnimi a Doliną Odry. Powoduje to korzystne warunki dla rolnictwa i sadownictwa, ponieważ okres wegetacyjny trwa ponad 230 dni. Obszar Doliny Oławy, Nysy Kłodzkiej i Doliny Odry jest zatem uprzywilejowany termicznie, a średnia temperatura roczna przekracza 9,0 st.C.

Michałów1(1)
Niezwykły rejon turystyczny

Historia

Teren działalności „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” to ziemia zabytków. Począwszy od dawnych grodzisk ledwie widocznych obecnie w terenie, jak Zawadno w ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, czy znany gród Ryczyn, po piękne pałace i zamki (pałac von Beessów w Lewinie Brzeskim, pałac w Sulisławiu, pałac w Oleśnicy Małej, zamek w Kopicach). Szereg zabytków sakralnych stanowi bogactwo tej ziemi w skali kraju (gotyckie kościoły wiejskie), ale i europejskiej („Szlak polichromii brzeskich”). Wzdłuż dolin rzecznych sytuowały się niegdyś osady Celtów, Germanów, Słowian, z których wyrosły dzisiejsze wsie i miasteczka. W tych ciemnych i tajemniczych lasach stare drzewostany widziały tabory husytów łupiących Śląsk, czy bandy raubritterów, rycerzy-rozbójników napadających możnych i kupców. To ziemia, mimo piękna, ciężko doświadczona przez historię.

Tędy maszerowały i zmagały się ze sobą wojska przeróżnych armii maszerujących podczas wojny trzydzistoletnej, wojen śląskich, kampanii napoleońskich i zmagań II W. Ś. Do tego dodajmy tajemnicze krzyże pojednania, które jako zabytki śląskiej jurysdykcji karnej stanowią ewenement na ziemiach polskich, a mamy obraz nieoszlifowanego szlachetnego kamienia, który czeka tylko, by stać się perłą tyrystyki krajoznawczej.

Niewątpliwym skarbem obszaru „Brzesko_Oławskiej Wsi Historycznej” jest przyroda. Tu, wśród dolin rzecznych stanowiących same w sobie urokliwe miejsca do turystyki  i aktywności sportowej (spływy kajakowe), bogactwo przyrody dopełniają lasy wilgotne, jak grądy i łęgi odrzańskie oraz dąbrowy, lasy bukowe będące pozostałością prastarej Puszczy Śląskiej.

Lasy ze swoimi pomnikowymi drzewostanami oraz doliny rzek i potoków są ostoją dzikiej zwierzyny, owadów i roślin, których znaczna część objęta jest ochroną gatunkową. W ostatnich latach mamy natomiast zwiększającą się populację gości z południa Europy, czyli modliszki i pająka kolczaka zbrojnego oraz czaple białe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT