Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wyszkaj na mapie

Zobacz atrakcje rejonu

Resize the map
Wyszukaj miejsce
Atrakcje
Szukaj według atrakcji regionu.
Obszar
Wyszukaj według obszaru.
Loading

Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim znajduje się przy ul. Zamkowej 2. Jest to najstarsza budowla na terenie Lewina Brzeskiego. Pochodzi z XIV w., jest budynkiem orientowanym, o typowym gotyckim układzie bryły. Powstał na miejscu wcześniejszego kościoła, prawdopodobnie pw. Św. Krzyża, który należał do dominikanów, a ufundowany został przez ród Pogorzelów. Poświadczony został w 1312 r., a pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła pw. Św. Piotra pochodzi z 1335 r. Kościół należał do zakonu dominikanów do roku 1537, kiedy to książę brzeski Fryderyk II zniósł konwent w Brzegu i Lewinie Brzeskim. Kościół przeszedł zatem w ręce luteran ( do lewińskiej parafii należały okoliczne wsie-…

Omawiany zabytek położony jest tuż nad brzegami Nysy Kłodzkiej meandrującej malowniczo w rejonie skorogoskiego mostu. Świątynia wzmiankowana jest już w 1223 r. w dokumencie biskupa wrocławskiego Lorenza. O dawnym kościele nie ma wielu informacji. Jego wizerunek możemy odnaleźć na rycinie Wernera przedstawiającej Skorogoszcz w XVIII w. Świątynia spłonęła w 1835r. podczas wielkiego pożaru Skorogoszczy. Wiele lat zajęło mieszkańcom zbieranie pieniędzy odbudowę świątyni. Zamysł udało się ostatecznie zrealizować w 1852 r., kiedy to kościół odbudowany zostaje w stylu neogotyckim, w bryle, jaką widać do dzisiaj. Obecnie w jej wnętrzu podziwiać można gotycką chrzcielnicę, gotyckie rzeźby i szereg za…

Miejsce odpoczynku i rekreacji dla młodszych i starszych znajduje się przy głównej drodze przebiegającej przez Żłobiznę przy ul. Brzeskiej. Znajdziemy tam plac zabaw oraz zieloną siłownię. [gallery link="file" columns="5" size="large" ids="2282,2283,2284,2285,2286"]…

Plac zabaw dla dzieci w Łukowicach Brzeskich zlokalizowany jest naprzeciw kościoła pw. Trójcy Świętej. [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="1770,1769,1768,1767"]  …

Ruinę holendra znajdujemy na terenie prywatnym przy ul. Klonowej w Łosiowie,  wśród zabudowy jednorodzinnej w jednym z  najwyższych punktów wsi. Podobnie jak inne z terenu brzesko-oławskiego swoje początki ma w wieku XIX, choć można przypuszczać, że jednak przez stulecia stał tu inny wiatrak tego typu. Niegdyś w pobliżu, 100-200 metrów dalej na północ, zlokalizowany był drugi wiatrak, po którym jednak nie ma dzisiaj żadnego śladu w terenie, a nie zachowała się również żadna dokumentacja w postaci ryciny czy fotografii. Wiatraki typu holenderskiego, tzw. holendry, pojawiły się w Niderlandach w XV w. Ich konstrukcję charakteryzowała okrągła, ewentualnie ośmioboczna wieża z cegły lub kamienia. …

Jadąc drogą z Łosiowa do Kopani zjeżdżamy z Wału Łosiowskiego w  Dolinę Odry. Mniej więcej w połowie drogi widzimy po lewej ruiny w zagajniku. To wiatrak holenderski, jeden z kilku na Ziemi Brzeskiej. Od zawsze należał do pobliskiej wsi Zwanowice. Budowla, jak inne z regionu, ma zapewne rodowód dziewiętnastowieczny, jednak brak jest tu dokładnych informacji. Wśród zadrzewień uwaga zwraca potężna , stara lipa oraz kasztanowce. Zarośla i niewielkie zagłębienie terenu kryją zapewne resztki zabudowań gospodarczych lub domu młynarza, które to widać na mapach z początku XX w. Wiatraki typu holenderskiego, tzw. holendry, pojawiły się w Niderlandach w XV w. Ich konstrukcję charakteryzowała okrągła, …

Działalność grupy rekonstrukcyjnej Ryczynianie znad Odry sięga roku 2015.  Jak to się zaczęło i skąd pojawił się pomysł? Tu oddajemy głos samym rekonstruktorom z Ryczyna. Pomysł na rekonstrukcję wyklarował się w 2015r. na XXI Aprilisie w Grodziskach Ryczyńskich gdzie po raz pierwszy ogłosiłam konkurs na najlepszą rekonstrukcję związaną z Grodziskiem Ryczyn.  Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem,  okazało się, że Ryczyn przyciągnął wielu pasjonatów Słowian i słowiańszczyzny,  wspólnie podjęliśmy próbę cofnięcia się w czasy Mieszka  i kolejnych władców Ryczyna, tj. w wiek X i XI. Pod czujnym okiem naszej archeolog dr Magdaleny Przysieżnej-Pizarskiej uczyliśmy się jak wyglą…

Grodkowski „holender” zlokalizowany jest przy ul. Krakowskiej, niedaleko parku „Cegielnia” i jest to jedyny tak dobrze zachowany obiekt na terenie województwa opolskiego. Wiatrak został wzniesiony w XIX w. Źródła podają rozbieżne daty – jedne mówią o połowie,  inne o końcu XIX w., a niektóre z kolei podają nawet przełom XVIII i XIX w. Wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego (nr rej.: 587/59 z 12.10.1959) mówi ogólnie o wieku XIX. Nie zachowały się dokumenty do kogo należał. Po II W.Ś. przez wiele lat holen…

Kościół pochodzi z pierwszej połowy XIV w. i zastąpił wcześniejszą świątynię, o której wzmianki pochodzą już z 1273 r. Po przejściu książąt brzeskich na luteranizm świątynia od pierwszej połowy XVI w. do roku 1945 należała do ewangelików. W XIX w. była wielokrotnie przebudowana. Gotycki kościół otoczony murem leży na Szlaku Polichromii Brzeskich. Odrestaurowane malowidła ścienne, zamalowane w okresie reformacji, ukazują obrazy należące do najcenniejszych zabytków gotyku śląskiego. Pogorzelskie polichromie łączono z burgundzkim Mistrzem Brzeskich Pokłonów Trzech Króli działającym na terenie księstwa brzeskiego w latach 1418-1428, jednak ostatnie badania podważyły jego autorstwo. Przypisuje si…

26 listopada 1848 r. oddano do użytku połączenie kolejowe Brzeg-Grodków-Nysa. Jest to jedno z najstarszych połączeń kolejowych na obecnych ziemiach polskich. Linia funkcjonuje do dzisiaj, mimo wielu kłopotów, reorganizacji, wstrzymywania połączeń. Ostatecznie została nieco zrewitalizowana i służy mieszkańcom położonych w jej pobliżu wsi i miasteczek na w miarę tanie i komfortowe połączenie z Brzegiem, Opolem i Wrocławiem. Linia nr 288 to również wspaniała okazja do podróży urokliwie położoną trasą, gdzie można wysiąść na jednej z 10 stacji i kontynuować dalej podróż rowerem po terenach wokół Brzegu i Grodkowa, czy też udać się dalej, do Nysy, by kontynuować rowerowe eskapady po drogach Przed…
Oławy, Odry i Nysy Kłodzkiej

Obręb

Rejon trzech tytułowych dolin rzecznych stanowi sam środek tzw. opolsko-wrocławskiego obszaru ciepła na Nizinie Śląskiej, która jest regionem o najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych w kraju. Klimat kształtowany jest tu przez wpływy atlantyckich mas powietrza, co powoduje, że zimy są krótkie i łagodne (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia to -0,7, -0,8 st.C), wiosna jest wczesna, lato słoneczne, podobnie jak i i jesień, która jest długa i ciepła.

Bliskość Sudetów stanowi, że obszar Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej leży w tzw. cieniu opadowym Sudetów, co zmniejsza ilość opadów, których większość zbierana jest przez góry, a ponadto podczas miesięcy zimowych często daje o sobie znać fen, czyli ciepły, sudecki wiatr. Dolina Odry wpływa korzystnie na klimat regionu, kierując szerokim pasem wzdłuż swojego biegu ciepłe powietrze zarówno z zachodu, jak i z południa, od Kotliny Wiedeńskiej, Doliną Morawy ku Bramie Morawskiej i dalej między Sudetami Wschodnimi a Doliną Odry. Powoduje to korzystne warunki dla rolnictwa i sadownictwa, ponieważ okres wegetacyjny trwa ponad 230 dni. Obszar Doliny Oławy, Nysy Kłodzkiej i Doliny Odry jest zatem uprzywilejowany termicznie, a średnia temperatura roczna przekracza 9,0 st.C.

Michałów1(1)
Niezwykły rejon turystyczny

Historia

Teren działalności „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” to ziemia zabytków. Począwszy od dawnych grodzisk ledwie widocznych obecnie w terenie, jak Zawadno w ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, czy znany gród Ryczyn, po piękne pałace i zamki (pałac von Beessów w Lewinie Brzeskim, pałac w Sulisławiu, pałac w Oleśnicy Małej, zamek w Kopicach). Szereg zabytków sakralnych stanowi bogactwo tej ziemi w skali kraju (gotyckie kościoły wiejskie), ale i europejskiej („Szlak polichromii brzeskich”). Wzdłuż dolin rzecznych sytuowały się niegdyś osady Celtów, Germanów, Słowian, z których wyrosły dzisiejsze wsie i miasteczka. W tych ciemnych i tajemniczych lasach stare drzewostany widziały tabory husytów łupiących Śląsk, czy bandy raubritterów, rycerzy-rozbójników napadających możnych i kupców. To ziemia, mimo piękna, ciężko doświadczona przez historię.

Tędy maszerowały i zmagały się ze sobą wojska przeróżnych armii maszerujących podczas wojny trzydzistoletnej, wojen śląskich, kampanii napoleońskich i zmagań II W. Ś. Do tego dodajmy tajemnicze krzyże pojednania, które jako zabytki śląskiej jurysdykcji karnej stanowią ewenement na ziemiach polskich, a mamy obraz nieoszlifowanego szlachetnego kamienia, który czeka tylko, by stać się perłą tyrystyki krajoznawczej.

Niewątpliwym skarbem obszaru „Brzesko_Oławskiej Wsi Historycznej” jest przyroda. Tu, wśród dolin rzecznych stanowiących same w sobie urokliwe miejsca do turystyki  i aktywności sportowej (spływy kajakowe), bogactwo przyrody dopełniają lasy wilgotne, jak grądy i łęgi odrzańskie oraz dąbrowy, lasy bukowe będące pozostałością prastarej Puszczy Śląskiej.

Lasy ze swoimi pomnikowymi drzewostanami oraz doliny rzek i potoków są ostoją dzikiej zwierzyny, owadów i roślin, których znaczna część objęta jest ochroną gatunkową. W ostatnich latach mamy natomiast zwiększającą się populację gości z południa Europy, czyli modliszki i pająka kolczaka zbrojnego oraz czaple białe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT