Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wyszkaj na mapie

Zobacz atrakcje rejonu

Resize the map
Wyszukaj miejsce
Atrakcje
Szukaj według atrakcji regionu.
Obszar
Wyszukaj według obszaru.
Loading

Przejeżdżając drogą gminną przez Kantorowice, mało kto spogląda w stronę zapomnianego terenu posiadłości książąt brzeskich, którzy w tej wsi wybudowali w XVI w. swój zamek myśliwski, by polować w lasach i na mokradłach obydwu brzegów Doliny Nysy Kłodzkiej. Budowla widnieje na rycinie Wernera (zdjęcie poniżej, za www.dokumentyslaska.pl) , gdzie widać otaczającą posiadłość fosę, zabudowania gospodarcze wokół zameczku, a także młyn. Uroku okolicy dodają n…

Miejska wieża ciśnień w Grodkowie znajduje się przy ul. Krakowskiej 29. Powstała w latach 1925-1926, a celem jej budowy było zwiększenie ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej. Wieża wybudowana została z cegły na planie koła, szczytowa część to ośmiokątna głowica z okienkami, pokryty blachą dach wieńczy charakterystyczna iglica. Nad wejściem umieszczony był napis "Erbaut 1925-26", który w tej chwili jest niewyraźny. [gallery link="file" columns="2" size="large" ids="1827,1828"] Jeśli interesuje Cię sposób działania wieży ciśnień lub chcesz poznać inne tego typu budowle na terenie Polski, zachęcamy do odwiedzania strony internetowej poświęconej tej tematyce.

200 metrów od grodkowskiego wiatraka typu holender czy około 5 minut drogi pokonanej piechotą od wieży ciśnień znajduje się w Grodkowie staw/wyrobisko cegielniane. Miejsce to jest zadbane, a jego opiekunem jest PZW Oddział Opole koło w Grodkowie. [gallery link="file" size="large" ids="1818,1817,1816,1815,1814,1819"]…

W malowniczo położonym miejscu,  między rzeką Odrą a Oławą, przy drodze z Oławy do Siedlec, wśród sosnowego lasu znajduje się Hotel Winna Góra. Historia Winnej Góry Pierwsze wzmianki o początkowo Sosnowym Wzgórzu (Kiefenberg) pochodzą z 1396 roku, kiedy miasto Oława zakupiło folwark we wsi Siedlce. W 1754 roku król Prus Fryderyk II podczas wizyty w zajeŸździe, zafascynowany miejscem i mikroklimatem, nakazał założyć na stoku wzgórza plantację winorośli. Wówczas pojawiła się nazwa Winna Góra (Weinberg), która funkcjonuje do dziœś. W przewodniku turystycznym z 1935 r. pt. "Ohlau und Umgebung" opisano zabudowania na Winnej Górze jako "... chętnie odwiedzany cel wypraw turystycznych, gdz…

Niewielkie (133m.n.p.m.), piaszczyste wzniesienie, odrzańska łacha rzeczna, między rzeką Odrą a Oławą przy drodze z Oławy do Siedlec. Istnieje niezbyt wiele informacji poza szczątkowymi o tym, że w średniowieczu to wyniesienie terenu zwane było Sosnowym Wzgórzem. W drugiej połowie XVIII w. Fryderyk Wielki zauroczony miejscem nakazał założenie tu uprawy winorośli, która jednak nie przetrwała długo. Nazwa „Weinberg” – „Winna Góra” funkcjonuje jednak do dzisiaj. Do czasu II W. Ś. istniała tu gospoda i jedno z ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji oławian. W latach 90. budynek wyremontowano wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieści się tu

Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim znajduje się przy ul. Zamkowej 2. Jest to najstarsza budowla na terenie Lewina Brzeskiego. Pochodzi z XIV w., jest budynkiem orientowanym, o typowym gotyckim układzie bryły. Powstał na miejscu wcześniejszego kościoła, prawdopodobnie pw. Św. Krzyża, który należał do dominikanów, a ufundowany został przez ród Pogorzelów. Poświadczony został w 1312 r., a pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła pw. Św. Piotra pochodzi z 1335 r. Kościół należał do zakonu dominikanów do roku 1537, kiedy to książę brzeski Fryderyk II zniósł konwent w Brzegu i Lewinie Brzeskim. Kościół przeszedł zatem w ręce luteran ( do lewińskiej parafii należały okoliczne wsie-…

Omawiany zabytek położony jest tuż nad brzegami Nysy Kłodzkiej meandrującej malowniczo w rejonie skorogoskiego mostu. Świątynia wzmiankowana jest już w 1223 r. w dokumencie biskupa wrocławskiego Lorenza. O dawnym kościele nie ma wielu informacji. Jego wizerunek możemy odnaleźć na rycinie Wernera przedstawiającej Skorogoszcz w XVIII w. Świątynia spłonęła w 1835r. podczas wielkiego pożaru Skorogoszczy. Wiele lat zajęło mieszkańcom zbieranie pieniędzy odbudowę świątyni. Zamysł udało się ostatecznie zrealizować w 1852 r., kiedy to kościół odbudowany zostaje w stylu neogotyckim, w bryle, jaką widać do dzisiaj. Obecnie w jej wnętrzu podziwiać można gotycką chrzcielnicę, gotyckie rzeźby i szereg za…

Miejsce odpoczynku i rekreacji dla młodszych i starszych znajduje się przy głównej drodze przebiegającej przez Żłobiznę przy ul. Brzeskiej. Znajdziemy tam plac zabaw oraz zieloną siłownię. [gallery link="file" columns="5" size="large" ids="2282,2283,2284,2285,2286"]…

Plac zabaw dla dzieci w Łukowicach Brzeskich zlokalizowany jest naprzeciw kościoła pw. Trójcy Świętej. [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="1770,1769,1768,1767"]  …

Ruinę holendra znajdujemy na terenie prywatnym przy ul. Klonowej w Łosiowie,  wśród zabudowy jednorodzinnej w jednym z  najwyższych punktów wsi. Podobnie jak inne z terenu brzesko-oławskiego swoje początki ma w wieku XIX, choć można przypuszczać, że jednak przez stulecia stał tu inny wiatrak tego typu. Niegdyś w pobliżu, 100-200 metrów dalej na północ, zlokalizowany był drugi wiatrak, po którym jednak nie ma dzisiaj żadnego śladu w terenie, a nie zachowała się również żadna dokumentacja w postaci ryciny czy fotografii. Wiatraki typu holenderskiego, tzw. holendry, pojawiły się w Niderlandach w XV w. Ich konstrukcję charakteryzowała okrągła, ewentualnie ośmioboczna wieża z cegły lub kamienia. …
Oławy, Odry i Nysy Kłodzkiej

Obręb

Rejon trzech tytułowych dolin rzecznych stanowi sam środek tzw. opolsko-wrocławskiego obszaru ciepła na Nizinie Śląskiej, która jest regionem o najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych w kraju. Klimat kształtowany jest tu przez wpływy atlantyckich mas powietrza, co powoduje, że zimy są krótkie i łagodne (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia to -0,7, -0,8 st.C), wiosna jest wczesna, lato słoneczne, podobnie jak i i jesień, która jest długa i ciepła.

Bliskość Sudetów stanowi, że obszar Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej leży w tzw. cieniu opadowym Sudetów, co zmniejsza ilość opadów, których większość zbierana jest przez góry, a ponadto podczas miesięcy zimowych często daje o sobie znać fen, czyli ciepły, sudecki wiatr. Dolina Odry wpływa korzystnie na klimat regionu, kierując szerokim pasem wzdłuż swojego biegu ciepłe powietrze zarówno z zachodu, jak i z południa, od Kotliny Wiedeńskiej, Doliną Morawy ku Bramie Morawskiej i dalej między Sudetami Wschodnimi a Doliną Odry. Powoduje to korzystne warunki dla rolnictwa i sadownictwa, ponieważ okres wegetacyjny trwa ponad 230 dni. Obszar Doliny Oławy, Nysy Kłodzkiej i Doliny Odry jest zatem uprzywilejowany termicznie, a średnia temperatura roczna przekracza 9,0 st.C.

Michałów1(1)
Niezwykły rejon turystyczny

Historia

Teren działalności „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” to ziemia zabytków. Począwszy od dawnych grodzisk ledwie widocznych obecnie w terenie, jak Zawadno w ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, czy znany gród Ryczyn, po piękne pałace i zamki (pałac von Beessów w Lewinie Brzeskim, pałac w Sulisławiu, pałac w Oleśnicy Małej, zamek w Kopicach). Szereg zabytków sakralnych stanowi bogactwo tej ziemi w skali kraju (gotyckie kościoły wiejskie), ale i europejskiej („Szlak polichromii brzeskich”). Wzdłuż dolin rzecznych sytuowały się niegdyś osady Celtów, Germanów, Słowian, z których wyrosły dzisiejsze wsie i miasteczka. W tych ciemnych i tajemniczych lasach stare drzewostany widziały tabory husytów łupiących Śląsk, czy bandy raubritterów, rycerzy-rozbójników napadających możnych i kupców. To ziemia, mimo piękna, ciężko doświadczona przez historię.

Tędy maszerowały i zmagały się ze sobą wojska przeróżnych armii maszerujących podczas wojny trzydzistoletnej, wojen śląskich, kampanii napoleońskich i zmagań II W. Ś. Do tego dodajmy tajemnicze krzyże pojednania, które jako zabytki śląskiej jurysdykcji karnej stanowią ewenement na ziemiach polskich, a mamy obraz nieoszlifowanego szlachetnego kamienia, który czeka tylko, by stać się perłą tyrystyki krajoznawczej.

Niewątpliwym skarbem obszaru „Brzesko_Oławskiej Wsi Historycznej” jest przyroda. Tu, wśród dolin rzecznych stanowiących same w sobie urokliwe miejsca do turystyki  i aktywności sportowej (spływy kajakowe), bogactwo przyrody dopełniają lasy wilgotne, jak grądy i łęgi odrzańskie oraz dąbrowy, lasy bukowe będące pozostałością prastarej Puszczy Śląskiej.

Lasy ze swoimi pomnikowymi drzewostanami oraz doliny rzek i potoków są ostoją dzikiej zwierzyny, owadów i roślin, których znaczna część objęta jest ochroną gatunkową. W ostatnich latach mamy natomiast zwiększającą się populację gości z południa Europy, czyli modliszki i pająka kolczaka zbrojnego oraz czaple białe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT