Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wyszkaj na mapie

Zobacz atrakcje rejonu

Resize the map
Wyszukaj miejsce
Atrakcje
Szukaj według atrakcji regionu.
Obszar
Wyszukaj według obszaru.
Loading

Cmentarz zlokalizowany jest przy drodze między Siedlcami a Kotowicami. Powstał w roku 1831 jako cmentarz parafialny dla mieszkańców Siedlec i okolicznych wsi. Po II W.Ś. został zapomniany, w części zdewastowany. Dopiero w 2010 r. mieszkaniec wsi i student historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Piotr Zubowski zainicjował akcję rewitalizacji nekropolii. W roku 2011 wycięto samosiejki, wykoszono trawę, uprzątnięto teren, wyczyszczono nagrobki. Wkrótce dokonano na cmentarzu poświęcenia tablicy i krzyża przy udziale byłych mieszkańców przybyłych z Niemiec, konsula Niemiec we Wrocławiu, pastora parafii ewangelickiej z Wrocławia i lokalnej społeczności. Obecnie cmentarz jest niestety ponownie zaniedb…

Gotycki kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej (niegdyś pw. św. Michała) w Gierszowicach widzimy w centrum wsi,  po prawej stronie jadąc od DK 94. Jest to  jeden z cenniejszych zabytków powiatu brzeskiego. Budowla gotycka, podobnie jak okalający ją mur, datowana na ok. 1300 r. Fundatorami budowy są zapewne Pogorzelowie, potężny ród śląski z niedalekich Michałowa i Pogorzeli, do których należała wieś. Od XVI w do końca II W. Ś. świątynia należał do protestantów. Wnętrza kościoła kryją przekrój architektury z różnych wieków, ale do najcenniejszych i najciekawszych zalicza się wczesnogotycki portal i chrzcielnice z XV w. Prawdziwym skarbem byłoby odkrycie tynku i odsłonięcie spod niego gotyckic…

Pałac we Wronowie,  wsi położonej w starorzeczu Nysy Kłodzkiej, wybudowany został w XVIII w. przez ród von Waldau, właścicieli Wronowa.  W roku 1840 założono wokół niego park, zajmujący powierzchnię 5,5 hektara, którego starodrzew, mimo że częściowo został zniszczony podczas powodzi w 1997 r.,  można podziwiać do dzisiaj. Pałac był  wielokrotnie przebudowany (ostatni raz w XX wieku przez drezdeńskiego architekta- Webera) i wiele razy zmieniał właścicieli. W 1867 r. został kupiony przez przedstawicieli rodu von Schalsa, którzy byli jego właścicielami do 1939 r. Po zakończeniu II wojny światowej pałac przeszedł na własność Skarbu Państwa. W 1987 r. został przeprowadzony generalny remont. Dokon…

Wyjeżdżając z Wronowa w kierunku północnym, w stronę Zawadna, mijamy po lewej stronie stary, ewangelicki cmentarz, którego początki sięgają XVIII w. Ewangelicy z Wronowa należeli do parafii w Lewinie Brzeskim. Wśród resztek nagrobków mieszkańców wsi odnajdziemy również na płytach nagrobnych nazwiska rodu von Salscha, dawnych właścicieli wsi i pałacu. Płyty nagrobne z  XX w. noszą podpis kamieniarza Mendlara z Brzegu. W chwili obecnej teren cmentarza jest mocno zaniedbany i zarośnięty przez krzaki, które zasłaniają widok z drogi oraz utrudniają przejście na cmentarz. Widoczne są jednak ślady pamięci o zmarłych, chociażby poprzez palenie zniczy w okresie obchodów uroczystości Wszystkich Święty…

Przemierzając drogę od Wronowa w kierunku rozwidlenia dróg na Różynę i Kopanie,  idziemy w stronę tej drugi wsi, nadal wzdłuż Doliny Nysy Kłodzkiej. Mamy tu możliwość podziwiania alei dębów, których duża część to pomniki przyrody w wieku ponad 210 lat, ale i sędziwych akacji przeplatających swe gałęzie z dębami. Stare, wielkie drzewa o konarach potarganych przez wiatry i pniach potrzaskanych przez pioruny wzbudzają niesamowite wrażenie. Aleja zlokalizowana jest na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego tuż przy obszarze chronionym Natura 2000 Grądy Odrzańskie. Droga leśna oznakowana jest jako odnoga szlaku św. Jakuba, tzw. „Nyska Droga św. Jakuba” (prowadzi od Głuchołaz do Nysy, dalej do…

Plac zabaw, Akacjowa 2A, 49-318 Skarbimierz Osiedle   W centralnej części Skarbimierza Os., vis à vis osiedla przy ulicy Akacjowej, znajduje się najbardziej oblegane miejsce Skarbimierza - plac zabaw. Plac jest ogrodzony, posiada regulamin umieszczony przy bramce wejściowej.   [gallery size="medium" link="file" ids="1517,1518,1519"]    …

Krzyż pokutny znajdujemy po lewej stronie starej drogi z Wronowa do Kopani, wzdłuż której podziwiać możemy aleję wiekowych dębów szypułkowych (grupowy pomnik przyrody 15 drzew). Nie ma informacji historycznych, kto był sprawcą zbrodni, kto ofiarą. Jedyne wzmianki znajdujemy w  legendzie. Jest to jeden z kilku przykładów stanowiący zabytek średniowiecznej jurysdykcji karnej na Ziemi Brzeskiej. [gallery size="medium" link="file" ids="1461,1460,1459"]   Więcej o śladach jurysdykcji karnej na obecnym terenie działania BOWH znajdziesz

Nie ma jasności, czy dwór w Oldrzyszowicach istniał już w XVII w., czy też powstał dopiero w wieku XIX. Istnieje hipoteza, ze powstał w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się siedziba joannitów z Łosiowa, w których posiadaniu wieś była przez setki lat. Wiadome jest natomiast, że istniał jeszcze do lat 70. XX w., pełniąc funkcje mieszkalne dla pracowników PGR. Niestety, po wybudowaniu bloków lokatorów pałacu przeniesiono, a zabytek wyburzono. Pozostałością po dworku jest założenie parkowe o powierzchni nieco ponad 2ha, w którym znajdujemy ponad dwustuletnie lipy i dęby oraz wiekowe aleje lipowo-grabowe. Istnieją tu również dwa, niewielkie stawy, Całość zrewitalizowano w roku 2005, jednak obecn…

Plac zabaw zlokalizowany jest w centrum wsi, w sąsiedztwie dawnego parku dworskiego. Jest to miejsce zabaw i wypoczynku rodzinnego, a pobliska wiata stanowi miejsce okolicznościowych festynów wiejskich. [gallery link="file" columns="4" size="large" ids="2122,2121,2124,2123"]…

Kompleks składający się z siłowni na świeżym powietrzu, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarnym znajduje się w Przeczy przy ulicy Nasańskiej (droga z Przeczy do Rasek). Inwestycja powstała w 2011 roku w ramach projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Przecza” realizowanego przez gminę Lewin Brzeski. [gallery link="file" size="large" ids="2127,2128,2129,2130,2131,2132"]…
Oławy, Odry i Nysy Kłodzkiej

Obręb

Rejon trzech tytułowych dolin rzecznych stanowi sam środek tzw. opolsko-wrocławskiego obszaru ciepła na Nizinie Śląskiej, która jest regionem o najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych w kraju. Klimat kształtowany jest tu przez wpływy atlantyckich mas powietrza, co powoduje, że zimy są krótkie i łagodne (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia to -0,7, -0,8 st.C), wiosna jest wczesna, lato słoneczne, podobnie jak i i jesień, która jest długa i ciepła.

Bliskość Sudetów stanowi, że obszar Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej leży w tzw. cieniu opadowym Sudetów, co zmniejsza ilość opadów, których większość zbierana jest przez góry, a ponadto podczas miesięcy zimowych często daje o sobie znać fen, czyli ciepły, sudecki wiatr. Dolina Odry wpływa korzystnie na klimat regionu, kierując szerokim pasem wzdłuż swojego biegu ciepłe powietrze zarówno z zachodu, jak i z południa, od Kotliny Wiedeńskiej, Doliną Morawy ku Bramie Morawskiej i dalej między Sudetami Wschodnimi a Doliną Odry. Powoduje to korzystne warunki dla rolnictwa i sadownictwa, ponieważ okres wegetacyjny trwa ponad 230 dni. Obszar Doliny Oławy, Nysy Kłodzkiej i Doliny Odry jest zatem uprzywilejowany termicznie, a średnia temperatura roczna przekracza 9,0 st.C.

Michałów1(1)
Niezwykły rejon turystyczny

Historia

Teren działalności „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” to ziemia zabytków. Począwszy od dawnych grodzisk ledwie widocznych obecnie w terenie, jak Zawadno w ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, czy znany gród Ryczyn, po piękne pałace i zamki (pałac von Beessów w Lewinie Brzeskim, pałac w Sulisławiu, pałac w Oleśnicy Małej, zamek w Kopicach). Szereg zabytków sakralnych stanowi bogactwo tej ziemi w skali kraju (gotyckie kościoły wiejskie), ale i europejskiej („Szlak polichromii brzeskich”). Wzdłuż dolin rzecznych sytuowały się niegdyś osady Celtów, Germanów, Słowian, z których wyrosły dzisiejsze wsie i miasteczka. W tych ciemnych i tajemniczych lasach stare drzewostany widziały tabory husytów łupiących Śląsk, czy bandy raubritterów, rycerzy-rozbójników napadających możnych i kupców. To ziemia, mimo piękna, ciężko doświadczona przez historię.

Tędy maszerowały i zmagały się ze sobą wojska przeróżnych armii maszerujących podczas wojny trzydzistoletnej, wojen śląskich, kampanii napoleońskich i zmagań II W. Ś. Do tego dodajmy tajemnicze krzyże pojednania, które jako zabytki śląskiej jurysdykcji karnej stanowią ewenement na ziemiach polskich, a mamy obraz nieoszlifowanego szlachetnego kamienia, który czeka tylko, by stać się perłą tyrystyki krajoznawczej.

Niewątpliwym skarbem obszaru „Brzesko_Oławskiej Wsi Historycznej” jest przyroda. Tu, wśród dolin rzecznych stanowiących same w sobie urokliwe miejsca do turystyki  i aktywności sportowej (spływy kajakowe), bogactwo przyrody dopełniają lasy wilgotne, jak grądy i łęgi odrzańskie oraz dąbrowy, lasy bukowe będące pozostałością prastarej Puszczy Śląskiej.

Lasy ze swoimi pomnikowymi drzewostanami oraz doliny rzek i potoków są ostoją dzikiej zwierzyny, owadów i roślin, których znaczna część objęta jest ochroną gatunkową. W ostatnich latach mamy natomiast zwiększającą się populację gości z południa Europy, czyli modliszki i pająka kolczaka zbrojnego oraz czaple białe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT