Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wyszkaj na mapie

Zobacz atrakcje rejonu

Resize the map
Wyszukaj miejsce
Atrakcje
Szukaj według atrakcji regionu.
Obszar
Wyszukaj według obszaru.
Loading

Wieża, podobnie jak w przypadku Żłobizny, jest częścią dawnego budynku ewangelickiej szkoły wiejskiej. W tym czasie, czyli od połowy XIX w. do 1945 r. dzieci wyznania katolickiego uczęszczały na zajęcia lekcyjne do szkoły katolickiej w Lewinie Brzeskim. Interesująca nas budowla pochodzi z drugiej połowy XIX w. o czym informuje rzeźbiona datą „1865”. Istnieją jednakże nieudokumentowane twierdzenia mówiące o tym, że wieża stoi w miejscu dawnego kościoła w Oldrzyszowicach, który przestał istnieć już w XVII w. [gallery link="file" size="large" ids="1906,1907,1908,1909,1910,1911"]  …

Kościół znajduje się w Lewinie Brzeskim przy Alei Wojska Polskiego 9, przy wyjeździe z miasta w stronę Kantorowic. Neogotycka budowla pochodzi z lat 1903-1904. Warto wspomnieć, że świątynia powstała na miejscu wcześniejszego kościoła, który powstał w zabudowaniach dawnego wrocławskiego i ziębickiego seminarium nauczycielskiego, adaptując je pod funkcje kościelne i dobudowując później wieżę kościelną. Przy kościele jest plebania, siedziba parafii, do której należy szereg okolicznych wsi, w tym  Oldrzyszowice, Stroszowice, Kantorowice, Nowa Wieś Mała i Sarny Małe, które wraz z parafią w Lewinie należały w XIX w. i należą również obecnie do Archidiecezji Wrocławskiej. Z tych podlewińskich wsi d…

Jadąc od ronda na DK39 w stronę Nysy, po lewej stronie, na terenie wsi Łukowice Brzeskie, rzuca się w oczy ceglany szkielet, ziejący pustymi oczodołami po oknach i drzwiach. To wiatrak holender umierający śmiercią zapomnienia, jak jego pobratymcy z terenu Ziemi Brzeskiej. Niewiele o nim wiadomo, poza tym, ze rolę młyna pełnił jeszcze na przełomie XIX i XX w. W chwili obecnej znajduje się na terenie prywatnym. Wiatraki typu holenderskiego, tzw. holendry, pojawiły się w Niderlandach w XV w. Ich konstrukcję charakteryzowała okrągła, ewentualnie ośmioboczna wieża z cegły lub kamienia. Jej szczyt wieńczyła ruchoma kopuła, hełm z ramionami wiatracznymi ustawianymi prostopadle do kierunku wiatru. W…

Linia powstała dość późno jak na śląskie realia, ponieważ dopiero w roku 1919 pierwszy skład połączył miasta Brzeg i Strzelin przez Wiązów, z późniejszym przedłużeniem do Łagiewnik Dzierżoniowskich. Nie mamy informacji funkcjonowania linii, jednakże wiadomo, że odległość 34 kilometrów dzielącą obydwa miasta pociągi pokonywały w czasie 60 minut. Po II W.Ś. połączenia pociągów pasażerskich były stopniowo okrajane, a ostatni przewóz pasażerów nastąpił w roku 1989. Linia funkcjonowała jeszcze parę lat jako kolej towarowa, którą ostatecznie zamknięto w 1993r. W późniejszych latach miłośnicy, pasjonaci kolei z regionu, ale też niektórzy samorządowcy z powiatu brzeskiego i strzelińskiego myśleli o …

W północno-wschodniej części miasta, między nadal istniejącą Wieżą Lewińską a nieistniejącą już Wieżą Brzeską, przy resztkach dawnych murów obronnych opasających z tej strony Grodków, stoi opuszczony kościół ewangelicki. Powstał w latach 40. XIX w. w stylu neoromańskim. Po II W. Ś., wraz z wyjazdem niemieckich mieszkańców, służył przez kilka lat polskim ewangelikom. Wkrótce jednak społeczność ewangelików grodkowskich wykruszyła się, a kościół po jego zamknięciu w latach 50. XX w. zaczął popadać w ruinę. Jedyny remont polegał na naprawie poszycia dachowego i kopuły wieży, a wykonano go w 2013 r. Gmina ewangelicka w Grodkowie była dość młoda, ponieważ powstała dopiero pod koniec XVIII w. Pierw…

Kościół p.w. św. Michała Archanioła znajduje się przy ul. Warszawskiej 22. Świątynia do XV w. nosiła wezwanie NMP. Wybudowana została w latach 80. XIII w., a rozbudowana w wieku XIV. Uległa spaleniu podczas wojny trzydziestoletniej. Po tych zniszczeniach odbudowano jej wnętrza i dach. Kolejnego zniszczenia dokonał pożar w XIX w. W czasie remontu wzbogacono kościół o elementy neogotyckie. Wnętrza świątyni kryją barokowe wyposażenie – ołtarz, chrzcielnica, organy, jednak najcenniejsze i najstarsze zabytki to wczesnogotyckie prezbiterium z końca XIII w. i gotycką zakrystię (XV/XVI w.). Strzelista wieża świątyni jest widoczna z daleka , a sam zabytek znajduje się w pobliżu Rynku i okalających mi…

Rezerwat przyrody „Kokorycz” o powierzchni 44,28 ha położony jest na zachodnim brzegu Nysy Kłodzkiej w granicach gminy Grodków. Powstał na mocy rozporządzenia nr P/4/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 21 stycznia 2000 roku. Wraz z położonym 1,3 km na południe rezerwatem przyrody "Dębina" obejmuje dobrze zachowane fragmenty grądów (objęte również ochroną na większej powierzchni w ramach obszaru siedliskowego sieci Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”). Jest to miejsce wspaniałego odpoczynku na łonie natury. Na terenie rezerwatu odnotowano szereg ciekawych roślin oraz  przedstawicieli awifauny oraz ssaków. "W granicach obszaru chroni…

Rezerwat przyrody Dębina o powierzchni 61,11 ha położony jest w gminie Grodków i znajduje się na terenie leśnym nad rzeką Nysa Kłodzka w rejonie wsi Kopice i Głębocko. Utworzony został rozporządzeniem nr P/2/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 10 stycznia 2000 roku. Rezerwat leży w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie oraz obszaru sieci Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”. Jest to miejsce wspaniałego odpoczynku na łonie natury. Na terenie rezerwatu odnotowano szereg ciekawych roślin oraz  przedstawicieli awifauny oraz ssaków. Zachęcamy do zapoznania się z Nawigatorem po opolsk…

Przy drodze wyjazdowej z Lewina Brzeskiego w stronę Niemodlina, na terenach zmodernizowanych w ramach projektu pn. „Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej” powstało wzgórze rekreacyjno-widokowe. Po konsultacjach z mieszkańcami miasta w 2015 roku nadano mu nazwę "Wzgórze wodniaków". Jest to miejsce odpoczynku, relaksu w bliskości z naturą i z widokiem na Lewin Brzeski. Uważny obserwator na przeciwległym brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej zobaczy ruiny dawnego młyna i zachowaną jego część jako salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.

W Sobocisku znajdziemy dwa krzyże pokutne/pojednania. Pierwszy z krzyży z XIV-XVI w. zlokalizowany przy murze gotyckiego kościoła Wniebowzięcia NMP z pierwszej połowy XIV w. Nie ma informacji na temat historii dokonanego tu zabójstwa, nie zachowała się umowa kompozycyjna, ani też nie ma śladu o historii w lokalnych legendach. Drugi krzyż zlokalizowany przy posesji nr 38 i więcej informacji o nim znajdziesz TUTAJ. [gallery link="file" columns="4" size="large" ids="1873,1874,1876,1877"] Więcej o śladach jurysdykcji karnej na obecnym terenie działania BOWH znajdziesz TUTAJ.…
Oławy, Odry i Nysy Kłodzkiej

Obręb

Rejon trzech tytułowych dolin rzecznych stanowi sam środek tzw. opolsko-wrocławskiego obszaru ciepła na Nizinie Śląskiej, która jest regionem o najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych w kraju. Klimat kształtowany jest tu przez wpływy atlantyckich mas powietrza, co powoduje, że zimy są krótkie i łagodne (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia to -0,7, -0,8 st.C), wiosna jest wczesna, lato słoneczne, podobnie jak i i jesień, która jest długa i ciepła.

Bliskość Sudetów stanowi, że obszar Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej leży w tzw. cieniu opadowym Sudetów, co zmniejsza ilość opadów, których większość zbierana jest przez góry, a ponadto podczas miesięcy zimowych często daje o sobie znać fen, czyli ciepły, sudecki wiatr. Dolina Odry wpływa korzystnie na klimat regionu, kierując szerokim pasem wzdłuż swojego biegu ciepłe powietrze zarówno z zachodu, jak i z południa, od Kotliny Wiedeńskiej, Doliną Morawy ku Bramie Morawskiej i dalej między Sudetami Wschodnimi a Doliną Odry. Powoduje to korzystne warunki dla rolnictwa i sadownictwa, ponieważ okres wegetacyjny trwa ponad 230 dni. Obszar Doliny Oławy, Nysy Kłodzkiej i Doliny Odry jest zatem uprzywilejowany termicznie, a średnia temperatura roczna przekracza 9,0 st.C.

Michałów1(1)
Niezwykły rejon turystyczny

Historia

Teren działalności „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” to ziemia zabytków. Począwszy od dawnych grodzisk ledwie widocznych obecnie w terenie, jak Zawadno w ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, czy znany gród Ryczyn, po piękne pałace i zamki (pałac von Beessów w Lewinie Brzeskim, pałac w Sulisławiu, pałac w Oleśnicy Małej, zamek w Kopicach). Szereg zabytków sakralnych stanowi bogactwo tej ziemi w skali kraju (gotyckie kościoły wiejskie), ale i europejskiej („Szlak polichromii brzeskich”). Wzdłuż dolin rzecznych sytuowały się niegdyś osady Celtów, Germanów, Słowian, z których wyrosły dzisiejsze wsie i miasteczka. W tych ciemnych i tajemniczych lasach stare drzewostany widziały tabory husytów łupiących Śląsk, czy bandy raubritterów, rycerzy-rozbójników napadających możnych i kupców. To ziemia, mimo piękna, ciężko doświadczona przez historię.

Tędy maszerowały i zmagały się ze sobą wojska przeróżnych armii maszerujących podczas wojny trzydzistoletnej, wojen śląskich, kampanii napoleońskich i zmagań II W. Ś. Do tego dodajmy tajemnicze krzyże pojednania, które jako zabytki śląskiej jurysdykcji karnej stanowią ewenement na ziemiach polskich, a mamy obraz nieoszlifowanego szlachetnego kamienia, który czeka tylko, by stać się perłą tyrystyki krajoznawczej.

Niewątpliwym skarbem obszaru „Brzesko_Oławskiej Wsi Historycznej” jest przyroda. Tu, wśród dolin rzecznych stanowiących same w sobie urokliwe miejsca do turystyki  i aktywności sportowej (spływy kajakowe), bogactwo przyrody dopełniają lasy wilgotne, jak grądy i łęgi odrzańskie oraz dąbrowy, lasy bukowe będące pozostałością prastarej Puszczy Śląskiej.

Lasy ze swoimi pomnikowymi drzewostanami oraz doliny rzek i potoków są ostoją dzikiej zwierzyny, owadów i roślin, których znaczna część objęta jest ochroną gatunkową. W ostatnich latach mamy natomiast zwiększającą się populację gości z południa Europy, czyli modliszki i pająka kolczaka zbrojnego oraz czaple białe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT