Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wyszkaj na mapie

Zobacz atrakcje rejonu

Resize the map
Wyszukaj miejsce
Atrakcje
Szukaj według atrakcji regionu.
Obszar
Wyszukaj według obszaru.
Loading

Przy drodze Lewin Brzeski-Niemodlin, na brzegu jednego z paru istniejących tu żwirowisk, znajdujemy okaz pnia dębu. Jego wygląd z początku przywodzi myśl, że widzimy pień strzaskany i spalony uderzeniem pioruna. Nic bardziej mylnego. Jest to dąb czarny. Wydobyty podczas prac przy pozyskiwaniu żwiru i piasku stanowi jednakże cenną atrakcję przyrodniczą. Dąb przeleżał w ziemi przynajmniej kilkaset lat, jeżeli nie dłużej. Mógł być drzewem, które zostało niegdyś powalone i przykryte osadami gleby, ale też mógł zostać przyniesiony przez jedną z wielu powodzi nawiedzających Dolinę Nysy Kłodzkiej i jej okolice, a następnie przykryty kolejnymi osadami rzecznymi niesionymi w czasie następnych powodzi…

W Sobocisku znajdziemy dwa krzyże pokutne/pojednania. Pierwszy z nich opisywaliśmy już wcześniej. Informację o nim znajdziesz TUTAJ. Drugi krzyż z XIV-XVI w. zlokalizowany przy posesji nr 38 we wsi. Nie ma informacji na temat historii dokonanego tu zabójstwa, nie zachowała się umowa kompozycyjna, ani też nie ma śladu o historii w lokalnych legendach. [gallery link="file" size="large" ids="1881,1880,1879"] Więcej o śladach jurysdykcji karnej na terenie BOWH znajdziesz TUTAJ.…

Ośrodek „Leśna Przystań” 49-200 Osiek Grodkowski tel. 515 322 819 https://www.facebook.com/osrodeklesnaprzystan/ Ośrodek „Leśna Przystań” zlokalizowany na pograniczu miejscowości Osiek Grodkowski i Głębocko w odległości 10 km od Grodkowa.  Otoczony jest  lasami. Jest to miejsce przeznaczone do kąpieli i wypoczynku. [gallery link="file" columns="4" size="large" ids="2190,2191,2192,2193"] Zdjęcia i opis dzięki uprzejmości zarządcy obiektu.…

Oldrzyszowice mają bogatą historię. Jedną z najciekawszych kart jej dziejów odnajdujemy w końcu XIII w., gdy nazwa wsi "Villa Hildebrandi" ("Hilbersdorf") pojawia się w "Księdze uposażeń biskupów wrocławskich ("Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis"). Wtedy to, bo 15 marca roku 1284, biskup wrocławski, Tomasz II, nadał zakonowi joannitów wieś należącą dotąd do diecezji wrocławskiej. Warto wspomnieć, że Zakon Rycerski św. Jana z Jerozolimy, jak brzmiała pełna nazwa joannitów, powstał w XI w. w Palestynie podczas I. krucjaty (wyrósł z bractwa niosącego pomoc pielgrzymom do grobu Chrystusa w czasach przed pierwszą krucjatą). W pobliskim Łosiowie zakonnicy-rycerze mieli swoją komturię (k…

Droga  oznakowana jest jako odnoga szlaku św. Jakuba, tzw. „Nyska Droga św. Jakuba” (prowadzi od Głuchołaz do Nysy, dalej do Lewina Brzeskiego, Skorogoszczy, a przez Wronów do Brzegu, Małujowic). Jest to stary, znany od średniowiecza szlak pielgrzymi, który wiedzie dalej przez resztę ziem śląskich, landy niemieckie, Francję do hiszpańskiego miasteczka Santiago de Compostella. W Małujowicach znajduje się oznakowane muszlą,  symbolem szlaku jakubowego, miejsce, gdzie przy stole można odpocząć podczas rowerowej eskapady po terenach Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej. [gallery link="file" size="large" ids="2412,2413,2414"] [gallery link="file" size="large" ids="2415,2416,2417"] Zdjęcia przedstaw…

Pomnik w formie 7 betonowych postumentów znajduje się w parku przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, w niedalekiej odległości od wiatraka holenderskiego oraz wyrobiska cegielnianego, pełniącego funkcję rekreacyjną. Pomnik powstał w 1974 roku i miał upamiętniać wydarzenia historyczne z dziejów Polski i miasta Grodkowa. [gallery link="file" columns="1" size="large" ids="2347"] W 2017 usunięto większość napisów…

Dzwonnica zlokalizowana jest w środku wsi wzdłuż drogi powiatowej, będącej główna ulicą Żłobizny. Budowla pochodzi z pierwszej połowy XIX w. i była częścią szkoły wiejskiej. Nie jest znane, czy mogła to być pozostałość po kościele w Żłobiźnie (dawniej Schusselndorf). [gallery link="file" columns="1" size="large" ids="2344"]…

Pogorzela jest wsią o starym rodowodzie. Wzmianki pisane wspominają o niej już w 1284 r. Przez setki lat, do wieku XVI była siedzibą rodu Pogorzelów, którzy wywodzili się z sąsiedniego, oddalonego parę kilometrów na południe, Michałowa. Najsławniejszym przedstawicielem rodu był niewątpliwie Przecław z Pogorzeli/von Pogarell (1310-1376), biskup wrocławski w latach 1342-1376. Jego nominację biskupią złożył u papieża król Czech Jan Luksemburczyk, pod którego władzą pozostawał Śląsk. Czasy zasiadania Przecława na stolcu biskupim określa się złotym wiekiem diecezji wrocławskiej. Dbał o polityczny, gospodarczy i kulturalny rozwój biskupstwa wrocławskiego. Poszerzał granice swojego kościelnego pańs…

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Brzesko - Oławska Wieś Historyczna Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka Tel./Fax: 77 412 90 21 e-mail: biuro@wieshistoryczna.pl     Lokalna Grupa Działania „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” powstała w 2006 r. w ramach: „Programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim” i aktywizowania lokalnych mieszkańców terenów wiejskich. Założycielami Stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy poszczególnych Gmin. Lokalna Grupa Działania została zarejes…

Pałac wzniesiono w XIX w. W kolejnych dziesięcioleciach , a szczególnie w pierwszych latach XX w. budynek został wielokrotnie przebudowany, zatracając swoje pierwotne cechy. Należał on do rodu von Pfeil z sąsiedniego Janowa, którego przedstawiciel kupił pałac z majątkiem (w skład którego należała pobliska gorzelnia i młyn) w 1860 r. Od 1945 r. zabytek został przekształcony na budynek mieszkalny. Na cmentarzu wiejskim, w zachodniej części wsi przy wyjeździe do Obórek, wśród kilku pomników i nagrobków przedwojennych mieszkańców Krzyżowic, zachowane jest częściowo mauzoleum rodu von Pfeil. Ważnym wydarzeniem dla wsi był 21 stycznia 2012 r. Tego dnia, na wiejskim cmentarzu pochowano zmarłą  22 g…
Oławy, Odry i Nysy Kłodzkiej

Obręb

Rejon trzech tytułowych dolin rzecznych stanowi sam środek tzw. opolsko-wrocławskiego obszaru ciepła na Nizinie Śląskiej, która jest regionem o najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych w kraju. Klimat kształtowany jest tu przez wpływy atlantyckich mas powietrza, co powoduje, że zimy są krótkie i łagodne (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia to -0,7, -0,8 st.C), wiosna jest wczesna, lato słoneczne, podobnie jak i i jesień, która jest długa i ciepła.

Bliskość Sudetów stanowi, że obszar Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej leży w tzw. cieniu opadowym Sudetów, co zmniejsza ilość opadów, których większość zbierana jest przez góry, a ponadto podczas miesięcy zimowych często daje o sobie znać fen, czyli ciepły, sudecki wiatr. Dolina Odry wpływa korzystnie na klimat regionu, kierując szerokim pasem wzdłuż swojego biegu ciepłe powietrze zarówno z zachodu, jak i z południa, od Kotliny Wiedeńskiej, Doliną Morawy ku Bramie Morawskiej i dalej między Sudetami Wschodnimi a Doliną Odry. Powoduje to korzystne warunki dla rolnictwa i sadownictwa, ponieważ okres wegetacyjny trwa ponad 230 dni. Obszar Doliny Oławy, Nysy Kłodzkiej i Doliny Odry jest zatem uprzywilejowany termicznie, a średnia temperatura roczna przekracza 9,0 st.C.

Michałów1(1)
Niezwykły rejon turystyczny

Historia

Teren działalności „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” to ziemia zabytków. Począwszy od dawnych grodzisk ledwie widocznych obecnie w terenie, jak Zawadno w ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, czy znany gród Ryczyn, po piękne pałace i zamki (pałac von Beessów w Lewinie Brzeskim, pałac w Sulisławiu, pałac w Oleśnicy Małej, zamek w Kopicach). Szereg zabytków sakralnych stanowi bogactwo tej ziemi w skali kraju (gotyckie kościoły wiejskie), ale i europejskiej („Szlak polichromii brzeskich”). Wzdłuż dolin rzecznych sytuowały się niegdyś osady Celtów, Germanów, Słowian, z których wyrosły dzisiejsze wsie i miasteczka. W tych ciemnych i tajemniczych lasach stare drzewostany widziały tabory husytów łupiących Śląsk, czy bandy raubritterów, rycerzy-rozbójników napadających możnych i kupców. To ziemia, mimo piękna, ciężko doświadczona przez historię.

Tędy maszerowały i zmagały się ze sobą wojska przeróżnych armii maszerujących podczas wojny trzydzistoletnej, wojen śląskich, kampanii napoleońskich i zmagań II W. Ś. Do tego dodajmy tajemnicze krzyże pojednania, które jako zabytki śląskiej jurysdykcji karnej stanowią ewenement na ziemiach polskich, a mamy obraz nieoszlifowanego szlachetnego kamienia, który czeka tylko, by stać się perłą tyrystyki krajoznawczej.

Niewątpliwym skarbem obszaru „Brzesko_Oławskiej Wsi Historycznej” jest przyroda. Tu, wśród dolin rzecznych stanowiących same w sobie urokliwe miejsca do turystyki  i aktywności sportowej (spływy kajakowe), bogactwo przyrody dopełniają lasy wilgotne, jak grądy i łęgi odrzańskie oraz dąbrowy, lasy bukowe będące pozostałością prastarej Puszczy Śląskiej.

Lasy ze swoimi pomnikowymi drzewostanami oraz doliny rzek i potoków są ostoją dzikiej zwierzyny, owadów i roślin, których znaczna część objęta jest ochroną gatunkową. W ostatnich latach mamy natomiast zwiększającą się populację gości z południa Europy, czyli modliszki i pająka kolczaka zbrojnego oraz czaple białe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT