Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Wyszkaj na mapie

Zobacz atrakcje rejonu

Resize the map
Wyszukaj miejsce
Atrakcje
Szukaj według atrakcji regionu.
Obszar
Wyszukaj według obszaru.
Loading

Plac do rekreacji i organizacji imprez wiejskich mieści się tuż przy siedzibie LGD Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna". Znajdziemy tam m.in.plac zabaw, wiatę, miejsce do organizacji ogniska, piec do wypieku chleba. [gallery link="file" columns="2" size="large" ids="2393,2394"]  …

Krzyżowice należą do jednej z najstarszych wsi obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej. Obok zabytków mogą poszczycić się znana postacią,  wykładowcą i rektorem Akademii Krakowskiej – Franciszkiem Krzyszowicem (Franciszek Kreisewicz, Franciszek Kreysewicz). Urodził się on w 1370 r. Kształcił się na Uniwersytecie w Pradze, gdzie w wieku 26 lat zdobył tytuł magistra, a do 1400 r. pełnił funkcję profesora. Wyjechał następnie do Krakowa. Został wykładowcą teologii i rektorem Akademii Krakowskiej, pełniąc jednocześnie funkcje kościelne jako m.in. kanonik katedry wawelskiej. Zmarł w Krakowie w 1432 r. Warto, aby we wsi upamiętniono postać wybitnego teologa i ważnej postaci z historii, choćby st…

Na początku wsi Niwnik, tuż przy skręcie drogi z Jaczkowic w kierunku kościoła na terenie posesji nr 1 (budynku mieszkalny już nie istnieje) widnieje pozostałość kamiennego krzyża pokutnego (XIV-XVI w. ). Nie zachowała się tu żadna informacji na temat zdarzenia, ofiary i winowajcy, a nie wspomina o tej historii żadna legenda. Na podstawie fragmentu rytu miecza na krzyżu możemy jedynie domyślać się narzędzia, jakim dokonano zbrodni. [gallery link="file" columns="2" size="large" ids="1862,1861"] Więcej o jurysdykcji karnej na terenie obecnym terenie działania BOWH przeczytasz TUTAJ. &…

Krzyż datowany na XIV-XVI w. znajduje się przy wewnętrznej stronie kościelnego muru w centrum wsi Małujowice. Wedle legendy postawił go zabójca, którego była narzeczona wyszła za mąż za innego mężczyznę. Winowajca zabił kobietę widłami, których ryt widnieje na krzyżu. Nie ma niestety zachowanej umowy kompozytowej do tego zdarzenia, stąd historię znamy jedynie z zachowanej legendy. Jej pełną treść można znaleźć w przedwojennym opracowaniu Paula Fragera, nauczyciela z Brzegu, który w 1922 r. wydał zbiór legend Ziemi Brzeskiej pt. ”Legendy Brzegu i okolic” – „Legenda o widłach do gnoju i o drzwiach zamurowanych”.

Kąpielisko zlokalizowane jest w wyrobisku pożwirowym w Lewinie Brzeskim przy ul. Nysańskiej. Piaszczysta plaża, kąpielisko oraz dostępna infrastruktura wykorzystywane są rekreacyjnie przez mieszkańców gminy Lewin Brzeski, a także pobliskich gmin: Brzeg, Niemodlin oraz Grodków. Teren posiada dodatkowe atrakcje tj. 126 metrowy pomost, boisko, plac zabaw dla dzieci, drewniana wiata, zewnętrzna siłownia oraz skatepark. W okresie letnim dostępna jest baza gastronomiczna, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy zat…

Wieś w Dolinie Nysy Kłodzkiej, która niegdyś funkcjonowała na prawach miasta. Michałów jest gniazdem rodowym starego i bardzo wpływowego śląskiego rodu Pogorzelów herbu Grzymała. Byli oni zaufanymi sojusznikami książąt śląskich, a najsłynniejszym z nich był pochodzący z Pogorzeli, sąsiedniej wsi należącej do rodziny - Przecław z Pogorzeli, biskup wrocławski. Panowie z Michałowa posiadali przez stulecia szereg dóbr, a przyjmuje się, że w XIII w. założyli również swoje prywatne lokacje, czyli Grodków i Lewin Brzeski, co samo mówi o ich potędze w czasach średniowiecza. Po wygaśnięciu rodu wieś przechodziła w ręce innych, bogatych panów. Dzisiaj możemy podziwiać w niej dwa zabytkowe kościoły, z …

Wyniosłe wzgórze robi szczególne wrażenie podczas podróży drogą gminną Michałów-Pogorzela. Wznosząc się na 180 m.n.p.m. stanowi jedno z najwyższych wzniesień Wału Łosiowskiego, który ciągnie się od Doliny Odry w okolicach Zwanowic przez Łosiów, a dalej wynosi się nad Dolinę Nysy Kłodzkiej przez Nową Wieś Małą, Jasionę do Michałowa. Wzgórze Wisielców (na dawnych mapach pod niemiecką nazwą „Galgenber”) było, wg niepotwierdzonych danych, miejscem straceń łotrów i bandytów grasujących po okolicy podczas zawieruchy wojny trzydziestoletniej i tuż po niej. Kto nie wierzy, niech odważy się stanąć o północy w noc pełni Księżyca.

Jadąc DK 94 na trasie Brzeg - Oława, widzimy po prawej stronie, przed wsią Gać, cztery sosny, które wskazują miejsce katastrofy lotniczej z 1913 r. Wtedy to, 4 września 1913 r., podczas wielkich manewrów niemieckiej armii na Śląsku w setną rocznicę wojny z Napoleonem (1813 r.), w trakcie wykonywania lotu ćwiczebnego zginęli porucznik von Eckenbrecher (18 Regiment Dragonów) i porucznik Prins (83 Regiment Piechoty). Do dzisiaj tragedię upamiętnia głaz z inskrypcją w języku niemieckim, ale też pamiętają o tym piloci przelatujący nad punktem, którzy w geście pozdrowienia pokiwają skrzydłami swoich maszyn. [gallery columns="2" link="file" size="medium" ids="1395,1393,1392,1391"]     &nb…

Stowarzyszenie "W ogrodzie Viadrusa" Oldrzyszowice 94, 49-340 Lewin Brzeski wogrodzieviadrusa@gmail.com Stowarzyszenie powstało z inicjatywy małżeństwa, które połączyło zamiłowanie do przyrody, ekologii i wspólne pasje ogrodnicze. Głównym celem organizacji jest pomoc skrzywdzonym zwierzętom, głównie psom i kotom. Stowarzyszenie prowadzi dom - hospicjum dla z…

Ratusz Lewin Brzeski ratusz został wybudowany w 1837 roku w stylu klasycystycznym.Ulokowany na środku rynku, obecnie jest siedzibą Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. Dnia 14 stycznia 1966 roku pod numerem nr 1098/66 ratusz został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego. [caption id="attachment_1416" align="alignnone" width="1024"] Ratusz w Lewinie…
Oławy, Odry i Nysy Kłodzkiej

Obręb

Rejon trzech tytułowych dolin rzecznych stanowi sam środek tzw. opolsko-wrocławskiego obszaru ciepła na Nizinie Śląskiej, która jest regionem o najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych w kraju. Klimat kształtowany jest tu przez wpływy atlantyckich mas powietrza, co powoduje, że zimy są krótkie i łagodne (średnia temperatura najzimniejszego miesiąca stycznia to -0,7, -0,8 st.C), wiosna jest wczesna, lato słoneczne, podobnie jak i i jesień, która jest długa i ciepła.

Bliskość Sudetów stanowi, że obszar Brzesko-Oławsko Wsi Historycznej leży w tzw. cieniu opadowym Sudetów, co zmniejsza ilość opadów, których większość zbierana jest przez góry, a ponadto podczas miesięcy zimowych często daje o sobie znać fen, czyli ciepły, sudecki wiatr. Dolina Odry wpływa korzystnie na klimat regionu, kierując szerokim pasem wzdłuż swojego biegu ciepłe powietrze zarówno z zachodu, jak i z południa, od Kotliny Wiedeńskiej, Doliną Morawy ku Bramie Morawskiej i dalej między Sudetami Wschodnimi a Doliną Odry. Powoduje to korzystne warunki dla rolnictwa i sadownictwa, ponieważ okres wegetacyjny trwa ponad 230 dni. Obszar Doliny Oławy, Nysy Kłodzkiej i Doliny Odry jest zatem uprzywilejowany termicznie, a średnia temperatura roczna przekracza 9,0 st.C.

Michałów1(1)
Niezwykły rejon turystyczny

Historia

Teren działalności „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” to ziemia zabytków. Począwszy od dawnych grodzisk ledwie widocznych obecnie w terenie, jak Zawadno w ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry, czy znany gród Ryczyn, po piękne pałace i zamki (pałac von Beessów w Lewinie Brzeskim, pałac w Sulisławiu, pałac w Oleśnicy Małej, zamek w Kopicach). Szereg zabytków sakralnych stanowi bogactwo tej ziemi w skali kraju (gotyckie kościoły wiejskie), ale i europejskiej („Szlak polichromii brzeskich”). Wzdłuż dolin rzecznych sytuowały się niegdyś osady Celtów, Germanów, Słowian, z których wyrosły dzisiejsze wsie i miasteczka. W tych ciemnych i tajemniczych lasach stare drzewostany widziały tabory husytów łupiących Śląsk, czy bandy raubritterów, rycerzy-rozbójników napadających możnych i kupców. To ziemia, mimo piękna, ciężko doświadczona przez historię.

Tędy maszerowały i zmagały się ze sobą wojska przeróżnych armii maszerujących podczas wojny trzydzistoletnej, wojen śląskich, kampanii napoleońskich i zmagań II W. Ś. Do tego dodajmy tajemnicze krzyże pojednania, które jako zabytki śląskiej jurysdykcji karnej stanowią ewenement na ziemiach polskich, a mamy obraz nieoszlifowanego szlachetnego kamienia, który czeka tylko, by stać się perłą tyrystyki krajoznawczej.

Niewątpliwym skarbem obszaru „Brzesko_Oławskiej Wsi Historycznej” jest przyroda. Tu, wśród dolin rzecznych stanowiących same w sobie urokliwe miejsca do turystyki  i aktywności sportowej (spływy kajakowe), bogactwo przyrody dopełniają lasy wilgotne, jak grądy i łęgi odrzańskie oraz dąbrowy, lasy bukowe będące pozostałością prastarej Puszczy Śląskiej.

Lasy ze swoimi pomnikowymi drzewostanami oraz doliny rzek i potoków są ostoją dzikiej zwierzyny, owadów i roślin, których znaczna część objęta jest ochroną gatunkową. W ostatnich latach mamy natomiast zwiększającą się populację gości z południa Europy, czyli modliszki i pająka kolczaka zbrojnego oraz czaple białe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT