Pałac w Krzyżowicacach, mauzoleum rodu von Pfeil i pogrzeb hrabiny von Pfeil

Pałac wzniesiono w XIX w. W kolejnych dziesięcioleciach , a szczególnie w pierwszych latach XX w. budynek został wielokrotnie przebudowany, zatracając swoje pierwotne cechy. Należał on do rodu von Pfeil z sąsiedniego Janowa, którego przedstawiciel kupił pałac z majątkiem (w skład którego należała pobliska gorzelnia i młyn) w 1860 r. Od 1945 r. zabytek został przekształcony na budynek mieszkalny.

Na cmentarzu wiejskim, w zachodniej części wsi przy wyjeździe do Obórek, wśród kilku pomników i nagrobków przedwojennych mieszkańców Krzyżowic, zachowane jest częściowo mauzoleum rodu von Pfeil. Ważnym wydarzeniem dla wsi był 21 stycznia 2012 r. Tego dnia, na wiejskim cmentarzu pochowano zmarłą  22 grudnia 2011 r. w Dreźnie jedną z sióstr, ostatnich przedstawicielek rodu wychowanych w Krzyżowicach przed wojną – hrabinę von Pfeil. Wolą zmarłej było spocząć w ukochanej wsi obok ojca, który przejął krzyżowickie dobra po śmierci brata w latach 30. XX w. Hrabina była ważną postacią polsko-niemieckiego pojednani, a w ostatniej drodze towarzyszyli jej współcześni mieszkańcy Krzyżowic. O  życiu i wspomnieniach hrabiny można przeczytać tu: http://brzeskimikrokosmos.blogspot.com/2012/01/slask-by-jej-mioscia.html .

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT