Pani kochana zrób kokedama ;-)

A dziś wspomnienie wspaniałych warsztatów ekologicznych, które odbyły się w Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim, będącej partnerem naszego projektu pn. “W globalnej wiosce działaj lokalnie i ekologicznie”. Podczas zajęć uczestniczki miały możliwość zdobycia wiedzy na temat wpływu przyrody i samopoczucie człowieka i dowiedziały się jak zrobić własne kokedamy, czyli poznały japońską sztukę tworzenia wiszących ogrodów. Dzisiejsze spotkanie prowadzone były przez Pani Kamilę z Zielona metanoja i jak przystało na zielone warsztaty, przebiegało w świetnej atmosferze, z elementami śmiechu, ciężkiej pracy i wymiany doświadczeń. Nie mogło być inaczej, bo przecież kontakt z naturą obniża poziom kortyzolu, a podwyższa poziom endorfin. Co więcej, bakterie znajdujące się w glebie ogrodniczej pobudzają wytwarzanie serotoniny i mają działanie antydepresyjne. Świetny nastrój dzisiejszego popołudnia zawdzięczamy zatem Mycobacterium vaccae. Bakterio, dziękujemy 😉 .

Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu KIERUNEK NOWE FIO finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021 – 2030.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT