Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Pilnie potrzebna glebogryzarka

PILNE! Czy ktoś ma do pożyczenia lub użyczenia glebogryzarkę? Niestety nasz sprzęt odmówił posłuszeństwa i już otrzymaliśmy potwierdzenie, że awaria jest trwała. Wiecie, że nasze stowarzyszenie korzysta z darów natury pochodzących z naszego sadu oraz winnicy, a środki zdobyte dzięki własnym owocom i roślinom wspierają działalność statutową „Viadrusa”. Mamy nadzieję, że dzięki odpłatnej działalności pożytku publicznego (tj. sprzedaż własnych owoców, przetworów, lawendy czy też hydrolatów) w coraz większym stopniu będziemy mogli finansować cele naszej organizacji, w tym w głównej mierze hospicjum dla zwierząt. Awaria zaskoczyła nas w najgorszym momencie. Praca w ogrodzie ciągle trwa. Przygotowujemy się do warsztatów zaplanowanych już na początek marca. Rozpoczęliśmy również realizację zadania pod roboczą nazwą „viadrusowy ogród sensoryczny”, by odbiorcy naszych działań mogli korzystać z dobrodziejstw matki natury. Właściwa realizacja tych działań i inicjatyw wymaga jednak sprzętu, który właśnie nam się zespół, a czas na prace w ogrodzie, które będą procentowały zbiorami w przyszłym roku, niestety ucieka, a my zostaliśmy bez sprzętu 🙁 . Jeśli ktoś zdecyduje się nam pomóc przy pracach lub wesprze w zakupie glebogryzarki, w przyszłym roku zostanie przez nas obdarowany darami natury pochodzącymi z naszych upraw.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT