Pogorzela, wieś rodu Pogorzelów (von Pogarell) i bp Przecław z Pogorzeli

Pogorzela jest wsią o starym rodowodzie. Wzmianki pisane wspominają o niej już w 1284 r. Przez setki lat, do wieku XVI była siedzibą rodu Pogorzelów, którzy wywodzili się z sąsiedniego, oddalonego parę kilometrów na południe, Michałowa. Najsławniejszym przedstawicielem rodu był niewątpliwie Przecław z Pogorzeli/von Pogarell (1310-1376), biskup wrocławski w latach 1342-1376. Jego nominację biskupią złożył u papieża król Czech Jan Luksemburczyk, pod którego władzą pozostawał Śląsk. Czasy zasiadania Przecława na stolcu biskupim określa się złotym wiekiem diecezji wrocławskiej. Dbał o polityczny, gospodarczy i kulturalny rozwój biskupstwa wrocławskiego. Poszerzał granice swojego kościelnego państwa. Ukończył budowę gotyckiej nawy katedry Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim oraz katedralnej kaplicy Najświętszej Marii Panny. Wprowadził na Śląsku święto Jadwigi Śląskiej, żony Henryka Brodatego, a cenionej już wtedy za jej świątobliwość i działalność charytatywną. Biskup ufundował ponadto dwa przytułki dla biednych w Nysie – jeden dla kobiet, drugi dla mężczyzn. Zmarł w Otmuchowie w 1376 r., a pochowany został we Wrocławiu, w katedralnej kaplicy NMP, której budowę zlecił za swojego życia. Tak ważna postać, pochodząca z potężnego rodu śląskich możnowładców, powinna znaleźć swoją pamięć w ówczesnej wsi.

Będąc w Pogorzeli warto odwiedzić tamtejszy kościół, leżący na Szlaku Polichromii Brzeskich.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT