Pomnik Harcerzy i zmarłych Sybiraków

Pomnik w formie 7 betonowych postumentów znajduje się w parku przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, w niedalekiej odległości od wiatraka holenderskiego oraz wyrobiska cegielnianego, pełniącego funkcję rekreacyjną. Pomnik powstał w 1974 roku i miał upamiętniać wydarzenia historyczne z dziejów Polski i miasta Grodkowa.

W 2017 usunięto większość napisów w ramach “dekomunizacji” oraz zastąpiono je nowymi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie finansowane w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

W ogrodzie Viadrusa © 2019. All rights reserved. | Blosom.IT